Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Strategier för att möta individen

Det finns lite olika strategier för att bemöta en individ med demenssjukdom. Dessa strategier kan användas som handfasta exempel på hur man som vårdpersonal och anhörig kan agera i olika situationer. Strategierna kan också vara företag och innovatörer till gagn, i syfte att få en bättre förståelse för demens.

  1. Ge uppskattning och betydelse. När man flyttar in på ett särskilt boende finns det risk för att man som individ upplever att man förlorat sin betydelse och sitt sammanhang. Ett sätt att ändra på detta är att visa individen uppskattning. Ge komplimanger, uppmärksamma, låt individen ta del av det dagliga arbete han eller hon har möjlighet att utföra.

  2. I vissa fall kan individer med en demenssjukdom uppvisa vissa beteenden som följd av understimuli. Ett vanligt beteende är exempelvis att man går runt och plockar saker och förlägger dessa. Det är också vanligt att ens beteende anspelar på de arbetssysslor man haft som yrkesverksam, exempelvis att hon som tidigare varit botanist rotar i rabatterna, han som tidigare varit sjuksyster följer efter nattpersonal för att hjälpa till med nattronderna på boende, m.m. En vanlig reaktion från vårdpersonal och ledning är att man i största mån möjligt plockar bort de saker och aktiviteter som individen aktivierar sig med, för att undvika att beteendet ska förekomma överhuvudtaget. Dessa saker och aktiviteter stimulerar den enskilde. Därför bör man som vårdpersonal och ledning istället förse personen med så pass mycket stimuli att individen i sin egen takt kan utforska och till slut ”tröttna” på beteendet.

  3. Möt individen i ”drömmen”. Många personer med demenssjukdom har vanföreställningar och hallucinationer, vilka kan beskrivas som drömmar och ibland också mardrömmar. Detta kan vara väldigt obehagligt för individen, men slipper man vara själv i sin dröm är det ofta enklare att komma ur den. ”Se” det han/hon ser, och gör på så sätt drömmen ofarlig. Nu är ni två som befinner er i samma verklighet, och det hela är plötsligt något ni ska lösa tillsammans. Man får på så sätt sällskap i sin ”dröm”.Projektet är delfinansierat av Europeiska Regionalfonden:

Collage projekt Didec

Senast uppdaterad: