Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Känslor kvar längre än intellekt

Demens medför att den drabbade individens intellekt blir allt sämre ju längre tiden går. Detta innebär att individen inte alltid kan intellektualisera bort andras känslor. Med intellektualisera bort menas att en person utan en demenssjukdom kan förstå att en annan persons känslor inte per automatik är en reaktion på dig eller hur du beter dig. En person med en demenssjukdom kan inte alltid göra denna koppling. 

Låt oss säga att vi befinner oss att du anländer till en begravning, där stämningen av förklarliga skäl är nedstämd. Har du en demenssjukdom, är det svårare att göra denna förklarliga koppling mellan sammanhang och uppvisade känslor. Istället blir det naturligt för den enskilde att anta att alla blev nedstämda till följd av att han/hon anlänt.

Känslor är däremot något som man kan relatera till långt in i sin demenssjukdom. Filtret mellan vilka känslor som individen tar till sig och vilka känslor han eller hon i sin tur ger uttryck för är dock inte alltid där. Det är därför svårt att dölja en känsla man som anhörig eller personal har. Detta är också en anledning till att ett av de 12 BPSD är hämningslöshet.

Projektet är delfinansierat av Europeiska Regionalfonden:

Collage projekt Didec

Senast uppdaterad: