Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Bygga, bo & miljö

Fyll i beskrivning av bilden

Välkomna till Plan- och byggförvaltningen
Förvaltningen handlägger och svarar på frågor kring översiktsplaner, detaljplaner, centrumutveckling, gestaltning, förhandsbesked, bygglov/anmälan och tillsyn. Kontoret ansvar också för kommunens geografiska kartmaterial, gör mätningar, husutsättningar, handlägger reservationer och försäljning av tomter för småhusbebyggelse, mark- och exploateringsärenden mm.

Digitala detaljplaner
Digitala detaljplaner för Perstorps kommun finns tillgängliga på Lantmäteriets hemsida.
Se länk, Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ansökan via digitala e-tjänster
Nu är det lättare för företag och privatpersoner att ansöka om bygglov och andra bygg- och anmälningsärenden. För att använda våra e-tjänster krävs inloggning med bankID, bankdosa eller via ombud.

När man ska lämna in en ansökan för första gången, kan det kännas lite osäkert och det kan uppkomma en del frågor. Många av frågorna kan enkelt besvaras genom den information som finns på vår hemsida under "Bygga, Bo och Miljö" under rubriken "Vill du bygga nytt, ändra eller riva?" Här väljer du det alternativ som berör ditt ärende och du klickar dig fram till önskad information. Där finner du även exempelritningar, taxa och annan nyttig information. Upplever du att du ändå inte fått svar på din fråga är du alltid välkommen att kontakta oss för rådgivning.

Kundtjänst kan erbjuda följande
- Har du ingen dator tillgänglig finns det möjlighet att låna datorn i kommunhuset hos kundtjänst.

- Vår kundtjänst kan hjälpa dig med att skanna in dina dokument i PDF format så du enkelt kan bifoga dem i din ansökan.
- ­­Har du inget bankdID eller bankdosa, kan kundtjänst hjälpa till genom att de loggar in som ombud och därefter anger du ditt personnummer och kan påbörja din ansökan. För att kundtjänst ska kunna bistå som ombud, behöver du verifiera att du är du genom att uppvisa giltigt körkort, pass eller ID-kort.

Våra e-tjänster och blanketter når du via självservice och blanketter Länk till annan webbplats.

Postadress Perstorps Kommun, Plan- och byggförvaltningen, 284 85 Perstorp.
Besöksadress Perstorps Kommun "Centrumhuset", Torget 1, 284 31 Perstorp.

E-post
bn[at]perstorp.se Byggnadsnämnden, Planavdelningen, tomtförsäljning, mark- och exploateringsärenden.
bygglov[at]perstorp.se Bygglovsavdelningen avser bygglov och andra bygg- och anmälningsärenden.
kartor[at]perstorp.se Kart- och mättjänster, adress- och lägenhetsregister samt Kart- och GIS geografiska informationssystem

Välkomna med frågor eller synpunkter!
För mer information, kontakta kommunens kundtjänst: 0435 - 390 00, kommunhuset(at)perstorp.se


 • Inbjudan till Informationsmöte för etablering av Biogasanläggning 
  Biokraft International AB planerar att bygga en ny anläggning för produktion av biogas i västra delarna av Perstorp.
  Företaget är precis i uppstartsfasen av projektet, och vill därför bjuda in till ett öppet informationsmöte för att berätta om bolaget, etableringen, omfattningen av framtida verksamhet och processen för dess framtagande.


 • SMHI: Gul varning för snöfall
  Ett snöfallsområde med tidvis kraftigt snöfall (5-10 cm) passerar från den 19 januari klockan 18 till 20 januari klockan 06:00 som kan ge problem trafiken. SMHI låter även meddela att det är osäkert var det kan komma mest snö och även hur mycket regninslag som väntas.

 • Systemuppdateringar påverkar funktioner på webbplatsen
  Tisdag 16 januari och onsdag 17 januari genomfördes systemuppdateringar i bland annat Tomtportalen.
  Planen var att portalerna skulle vara igång normalt igen torsdag 18 januari men det har visat sig att det är fortsatta problem efter uppdateringarna.


 • Vattenläcka på Stensmöllavägen 18-23 och Eldarevägen 2
  NSVA meddelar om vattenläcka i Perstorp

 • Nytt år och nya avgifter för vatten och avlopp - det här gäller
  Kommunfullmäktige beslutade på oktobersammanträdet om VA-taxan för 2024 som innebär att avgifterna för vatten och avlopp i Perstorps kommun höjs från den 1 januari 2024 .
  Nu har den första fakturan med ny VA-taxa nått de NSVA-kunder som har månadsfaktura.


Senast uppdaterad: