Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Bygga, bo & miljö

Fyll i beskrivning av bilden

Plan- och byggförvaltningen handlägger och svarar på frågor kring översiktsplaner, detaljplaner, centrumutveckling, gestaltning, förhandsbesked, bygglov/anmälan och tillsyn. Kontoret ansvar också för kommunens geografiska kartmaterial, gör mätningar, husutsättningar, handlägger bostadsanpassningsärenden, reservationer och försäljning av tomter för småhusbebyggelse, mark- och exploateringsärenden med mera.


Plan- och byggförvaltningens besöksadress är Torggatan 2, Perstorp.
Plan- och byggförvaltningen nås även via e-post:
bn[at]perstorp.se eller bygglov[at]perstorp.se

Välkomna med frågor eller synpunkter!

Våra e-tjänster och blanketter når du via självservice och blanketter Länk till annan webbplats.

 

För mer information, kontakta kommunens kundtjänst: 0435 - 390 00, kommunhuset(at)perstorp.se


 • Projekt i slutfasen - Informationstavla monterad vid Bi-slott
  Projektet ”Vilda pollinatörer i fokus” närmar sig sitt slut.
  Nyligen sattes en informationstavla upp vid Bi-Slottet och blomsterängen i Norra Lyckan Parken vilket utgör projektområde (området mellan Tjäderstigen och Norra Lyckanskolan). Dessutom är nya belysningsstolpar längs stigen också på plats.


 • Akut vattenläcka Spelvägen  
  En akutvattenläcka har uppstått på Spelvägen i Perstorp. Arbetet med att laga läckan pågår.

 • Inspektion av gatubelsyning utförs
  Torsdag 26 januari och fredag 27 januari genomförs årets första inspektion av gatubelysning i Perstorps kommun.


 • Del av slinga runt Jeans Damm avstängd
  På grund av en översvämning är en del av slingan runt Jeansdamm avstängd.

 • Ärenden har vunnit laga kraft
  Plan- och byggförvaltningen meddelar att två ärenden vunnit laga kraft.
  Det ena gäller upphävande av detaljplan för del av Perstorp 20:3 (omfattande Pannan 1) och den andra gäller detaljplan för del av Perstorp 21:1 med flera (Prästgården).


Senast uppdaterad:

Till toppen