Till startsidan
Självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Synpunkter & felanmälan

Synpunkter & Felanmälan

Lyssna

Lyssna

Kontakta oss

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Kända symptom och beteenden-BPSD

Delar av nedanstående text är lånad från BPSD-registrets hemsida www.bpsd.selänk till annan webbplats


Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, BPSD, drabbar cirka 90 procent av alla som lever med en demenssjukdom.

Inom projekt DIDEC har projektets ambassadörer bestående av undersköterskor arbetat fram olika exempel på När, Var, Hur, Varför, Vilka lösningar man använder sig av idag och Hur befintliga lösningar fungerar utifrån olika BPSD. Man har även tagit fram "manus", där de olika BPSD beskrivs i verkliga vårdsituationer. Klicka på de olika symptomen nedan för att se exemplen (fler exempel kommer att tillföras).


BPSD-symptomen är följande:

 • Vanföreställningar
 • Hallucinationer
 • Agitation/upprördhetWord
 • Depression/nedstämdhet
 • ÅngestWord
 • Upprymdhet/Eufori
 • Apati/likgiltighet
 • Hämningslöshet – säger att man ska göra saker som vanligtvis inte sägs eller görs offentligt
 • Lättretlighet/labilitet
 • Motorisk rastlöshetWord
 • Sömnstörningar
 • Matlust och ätstörningar

Förekomst av BPSD innebär en minskad livskvalité och för att nå framgång i behandlingen krävs det, förutom ett gott bemötande och en god omsorg, även en tydlig struktur i omvårdnaden och goda kunskaper om demenssjukdomar. BPSD-registret kan vara ett stöd i denna process.

Observation av BPSD görs med hjälp av en skattningsskala, Neuro Psychiatric Inventory, NPI, som gör det möjligt att bedöma hur ofta BPSD förekommer och hur mycket det påverkar brukaren med en demenssjukdom.

Efter skattningen genomförs en analys av eventuellt tänkbara orsaker med hjälp av en checklista. En vårdplan utformas och när man provat vårdåtgärderna under en bestämd tidsperiod, görs en utvärdering med hjälp av en ny NPI-skattning. Skattningen görs av brukarens kontaktperson tillsammans med områdeschef, sjuksköterska, arbetsterapeut och rehabiliteringspersonal.

I testbädd DIDEC använder vi oss av BPSD för att se vilka brukare som kan ha behov av att testa en ny produkt, metod eller tjänst, och vilken effekt lösningen har på individens välmående. Skattningen görs innan och efter att lösningen prövats, och processen där emellan utvisar produktens bärkraftighet och nytta. Skulle det visa sig att en produkt inte leder till en förbättring hos den enskilda individen, avbryts testet alternativt att justeringar görs.


Projektet är delfinansierat av Europeiska Regionalfonden:

Collage projekt Didec

PERSTORP.SE

PERSTORP.SE

PERSTORPS KOMMUN

Besöksadress

Hantverkaregatan 9D

284 31 Perstorp

Hitta hit


Organisationsnummer:

212000-0910

Kontakta kommunen

Perstorps Kommun

284 85 Perstorp


Telefon: 0435-390 00

Skicka e-post


Öppettider Kundtjänst

Måndag-torsdag: 10:00-12:00, 13:30-15:30

Fredagar: 10:00-12:00, 13:30-15:00


FÖLJ oss här

Facebook
Twitter
Instagram