Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Nyansökan ekonomiskt bistånd

Foajé, Centrumhuset, Kundtjänst Perstorps kommun

Välkommen använd vår e-tjänst för nyansökan ekonomiskt bistånd

Om du inte har ett pågående ärende, eller om du inte har sökt ekonomiskt bistånd under de senaste två månaderna, ska du ta kontakt med socialtjänsten innan du ansöker. Då får du prata med en socialsekreterare om din nuvarande ekonomiska och sociala situation, ditt boende och hur du har gått till väga för att försöka lösa din situation.

I samband med en nyansökan görs en grundlig utredning av din situation. Dina uppgifter om inkomster och utgifter samt aktiviteter kommer kontrolleras mot aktuella myndigheter. Handläggningen av din ansökan görs skyndsamt och beslut kan väntas inom tio arbetsdagar från det att komplett ansökan är inlämnad.

Du ansöker om ekonomiskt bistånd via kommunens e-tjänst, genom att klicka på länken nedan:

(Tänk på att de uppgifter du lämnar in är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen om inte sekretess gäller enligt Offentlighets- och sekretesslagen.)

Verktyget guidar dig rätt och om du inte fyllt i vad du behöver så säger systemet ifrån och du kan inte gå vidare till att slutföra ansökan. Det är också möjligt att spara påbörjad ansökan och återvända till den vid ett senare tillfälle. Du uppmanas även att bifoga digitala dokumentfiler och bilder i formaten jpeg, word och pdf.

Både sökande och eventuell medsökande (maka, make, partner, sambo) behöver ett giltigt BankID.

Var noga med att fylla i alla fält och tänk på att du ansvarar för att uppgifterna är korrekta och sanningsenliga.

Fyll i ansökningsformuläret och bifoga följande dokument till din ansökan:

• Kontoöversikt från dina banker som visar hur många konton du har.

• Kontoutdrag för alla dina konton för de senaste tre månaderna, räknat från datum för ansökan där saldo efter varje transaktion tydligt framgår.

• Skattedeklaration från Skatteverket, alla fyra sidor. Om du inte deklarerat, ska inkomstuppgifter från Skatteverket bifogas.

• Hyresavtal. Om du hyr bostad i andra hand behöver du även bifoga underlag som visar att andrahandsuthyrningen är godkänd av fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen.

• Aktuell planering / aktivitet med Arbetsförmedlingen eller läkarintyg om du inte kan arbeta.

• Om du har en anställning behöver vi anställningsavtal och 3 senaste lönespecifikationerna.

• Beslut om uppehållstillstånd från Migrationsverket om du inte är svensk medborgare.

• Samtliga fakturor för de kostnader som du ansöker om. Det är viktigt att alla sidor på fakturor finns med.

Du kan bifoga handlingarna till din ansökan som pdf-fil, word-dokument eller bilder. Tänk på att det är viktigt att bilderna är tydliga och att informationen går att tyda.

Det är viktigt att du lämnar in alla handlingar vi behöver för att utreda din ansökan. I de fall som ansökan inte är komplett eller nya uppgifter framkommer så kommer vi efterfråga kompletteringar. Du kan bli kontaktad för ytterligare frågor eller komplettering även om du lämnat alla handlingar som begärts från början.

Handläggningstiden är 10 arbetsdagar från och med det datum din ansökan är komplett.

Du har en skyldighet att lämna in korrekt information på heder och samvete. Observera att om du medvetet lämnar felaktiga uppgifter, utelämnar uppgifter eller inte redovisar inkomster kan du göra dig skyldig till bidragsbrott enligt Bidragsbrottslagen (2007:612).

Vi ser helst att du ansöker digitalt via vår e-tjänst. Om du har särskild anledning att lämna in din ansökan på papper ska du först ringa till socialsekrterare inom ekonomiskt bistånd. Du kommer då att få en pappersansökan hemskickad till dig. Se kontaktuppgifter längst ner. Observera att blanketten måste vara fullständigt ifylld och underskriven, annars riskerar du att få avslag på din ansökan om bistånd.

 

Har du inte dator tillgänglig är du alltid välkommen att göra din digitala ansökan hos kundtjänst där datorer finns att tillgå.

 

Kontakt:

Kundtjänst
Telefon: 0435-390 00
E-post: kommunhuset@perstorp.se

Besökasadress
Torget 1 , 284 31 Perstorp

Postadress
Perstorps Kommun, 284 85 Perstorp

Senast uppdaterad: