Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Ekonomiskt bistånd

Två personer tar i hand.

Är du intresserad av att veta mer om försörjningsstöd, läs mer nedan och behövs en ansökan göras så använd vår e-tjänst.

Ekonomiskt bistånd är en del av samhällets yttersta skyddsnät och är till för den som inte kan försörja sig själv på något annat sätt.  

Ekonomiskt bistånd är ett bidrag som du kan få från Perstorps kommun när du uttömt alla andra möjligheter till försörjning och gjort allt du kan för att undvika bidragsbehov.

Ekonomiskt bistånd är behovsprövat och det ställs krav på att du ska ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning. Målet är att försörjningsstödet ska vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Normalt anses föräldrarna vara försörjningsskyldiga för sina barn fram till dess de fyllt 18 år eller avslutat gymnasieskolan.

En grundförutsättning för försörjningsstöd är att du inte kan klara av situationen på egen hand trots att du har försökt bland annat genom att du sökt arbete aktivt, samt sökt alla andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt att få.

Kontakt

Vid frågor ska du ta kontakt med din socialsekreterare eller kundtjänst i Perstorps kommun.

Kundtjänst
Telefon: 0435-390 00
E-post: kommunhuset@perstorp.se
Besöksadress: Torget 1, 284 31 Perstorp
Postadress: 284 85 Perstorp

Senast uppdaterad: