Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Digital anslagstavla

Fyll i beskrivning av bilden

Här hittar du anslag för protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna samt kungörelser.

När ett protokoll har justerats meddelas det genom anslag på denna sida. Du kan läsa protokollet genom att klicka på länken. Tidigare protokoll når du under respektive nämnds sida i menyn till vänster.

Vill du överklaga ett beslut ska det göras till förvaltningsrätten i Malmö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.inom den tid anslaget sitter uppe.

 

Kungörelser

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder den 29 november kl 18.00 i Centrumhusets Sessionssal på Torget 1. Allmänheten är välkommen att följa sammanträdet på plats eller via kommunens facebooksändning.

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter. Sammanträdena inleds med allmänhetens frågestund. Om svar ska kunna påräknas vid denna frågestund skall frågan vara skriftlig och ställd till namngiven ledamot senast en vecka före sammanträdet. Frågan ska avse ärende inom kommunens kompetensområde och får ej avse enskild person. Vid så kallad frågestund får någon överläggning ej äga rum.

Länk till föredragningslista och handlingar Pdf, 84.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Vattentjänstplan

Perstorps kommun har tillsammans med NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) tagit fram ett förslag till Vattentjänstplan. Syftet med planen är att presentera kommunens långsiktiga planering för att tillgodose behovet av kommunalt vatten och avlopp.

Mellan den 25 maj och 30 juni 2023 var förslaget till vår Vattentjänstplan ute på samråd vilket innebär att det gick att lämna synpunkter på förslaget. Planen justerades sedan efter de synpunkter som lämnades in under samrådsperioden. Samrådsredogörelsen finns på länk nedan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2023-11-01 att ställa ut vattentjänstplanen för granskning samt att samråda resultatet från undersökningen om betydande miljöpåverkan.

Förslag till Vattentjänstplan Perstorps kommun finns tillgängligt för granskning från den 23 november till den 26 december 2023 via länk nedan, samt under öppettider på centrumhuset i Perstorp

Eventuella synpunkter framförs skriftligen senast den 26 december 2023 till Perstorps kommun, 284 85 Perstorp eller via e-post, kommunhuset@perstorp.se

Länkar till aktuella dokument:


Kommunal plan för räddningsinsats

Kommunens plan för räddningsinsats beskriver Perstorps kommuns planering för räddningsinsater vid allvarliga kemikalieolyckor inom verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningens högre kravnivå.

Planen (syrdokumentet) som beslutades 27 november gäller tills vidare. Revidering görs vid behov.

Anslag

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdag: Onsdag 29 november 2023
Justeringsdatum: Onsdag 29 november 2023
Anslaget: Onsdag 29 november 2023
Nedtas: Fredag 22 december 2023

Länk till kommunfullmäktiges protokoll Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.
Länk till närvarolista och ev voteringar Excel, 13.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdag: Onsdag 15 november 2023
Justeringsdatum: Onsdag 15 november 2023
Anslaget: Onsdag 15 november 2023
Nedtas: Torsdag 8 december 2023

Länk till kommunstyrelsens protokoll Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Länk till yrkanden Pdf, 149.8 kB.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdag: Onsdag 6 december 2023
Justeringsdatum: Onsdag 6 december 2023
Anslaget: Torsdag 7 december 2023
Nedtas: Lördag 30 december 2023

Länk till arbetsutskottets protokoll Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Sammanträdesdag: Onsdag 6 december 2023
Justeringsdatum: Onsdag 6 december 2023
Anslaget: Torsdag 7 december 2023
Nedtas: Lördag 30 december 2023

Länk till tekniska utskottets protokoll Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag: Tisdag 21 november 2023
Justeringsdatum: Tisdag 21 november 2023
Anslaget: Onsdag 22 november 2023
Nedtas: Fredag 15 december 2023

Länk till barn- och utbildningsnämndens protokoll Pdf, 1.3 MB.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdag: Tisdag 7 november 2023

Justeringsdatum: Tisdag 7 november 2023
Anslaget: Onsdag 8 november 2023
Nedtas: Fredag 1 december 2023

Länk till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott protokoll Pdf, 1 MB.

Socialnämnden

Sammanträdesdag: Måndag 20 november 2023
Justeringsdatum: Måndag 20 november 2023
Anslaget: Tisdag 21 november 2023
Nedtas: Onsdag 13 december 2023

Länk till socialnämndens protokoll Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdag: Torsdag 7 december 2023
Justeringsdatum: Torsdag 7 december 2023
Anslaget: Fredag 8 december 2023
Nedtas: Tisdag 2 januari 2024

Länk till socialnämndens arbetsutskotts protokoll Pdf, 681.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdag: Måndag 13 november 2023
Justeringsdatum: Måndag 13 november 2023
Anslaget: Tisdag 14 november 2023
Nedtas: Torsdag 7 december 2023

Länk till kultur- och fritidsnämndens protokoll Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Byggnadsnämndens beredningsutskott

Sammanträdesdag: Torsdag 30 november 2023
Justeringsdatum: Torsdagen 30 november 2023
Anslaget: Fredag 1 december 2023

Nedtas: Fredag 22 decmeber 2023

Länk till byggnadsnämndens beredningsutskotts protokoll Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdag:
Justeringsdatum:
Anslaget:
Nedtas:

Länk till byggnadsnämndens protokoll

Räddningsnämnden

Sammanträdesdag: Onsdag 15 november 2023
Justeringsdatum: Onsdag 15 november 2023
Anslaget: Onsdag 15 november 2023
Nedtas: Torsdag 8 december 2023

Länk till Räddningsnämndens protokoll Pdf, 258.8 kB.

Revisionen

Sammanträdesdag:
Justeringsdatum:
Anslaget: 
Nedtas:

Länk till revisionens protokoll

Överförmyndarnämnden 4K

Sammanträdesdag: Tisdag 24 oktober 2023
Justeringsdatum: Tisdag 31 oktober
Anslaget: Tisdag 7 november
Nedtas: Torsdag 30 november

Förvaring: Överförmyndarens kansli

Valnämnden

 Sammanträdesdag: Tisdag 28 november 2023
Justeringsdatum: Tisdag 28 november 2023
Anslaget: Tisdag 28 november 2023
Nedtas: Onsdag 20 december 2023

Länk till valnämndens protokoll Pdf, 422.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesdag:
Justeringsdatum: 
Anslaget: 
Nedtas: 

Förvaring: Kommunledningsförvaltningens kansli  

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdag:

Justeringsdatum:
Anslaget:
Nedtas:

Länk till valberedningens protokoll

Länsstyrelsen Skåne

Senast uppdaterad: