Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Digital anslagstavla

Fyll i beskrivning av bilden

Här hittar du anslag för protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna samt kungörelser.

När ett protokoll har justerats meddelas det genom anslag på denna sida. Du kan läsa protokollet genom att klicka på länken. Tidigare protokoll når du under respektive nämnds sida i menyn till vänster.

Vill du överklaga ett beslut ska det göras till förvaltningsrätten i Malmö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.inom den tid anslaget sitter uppe.

 

Kungörelser

Samråd av förslag till vattentjänstplan för Perstorps kommun 2023

Har du synpunkter på förslaget till vattentjänstplan ska dessa lämnas skriftligt senast 2023-06-30 till kommunhuset@perstorp.se märk med ärende ”Vattentjänstplan 2023”.

Enligt de förändringar i Lagen om allmänna vattentjänster (2006: 412) som trädde i kraft 2023-01-01 så ska varje kommun ta fram en vattentjänstplan. Planen ska innehålla den långsiktiga planeringen för kommunalt vatten och avlopp och den ska även innehålla åtgärder som behövs för att säkerställa den allmänna anläggningens funktion vid ökad belastning i form av skyfall.

Vattentjänstplanen ska enligt Lagen om allmänna vattentjänster samrådas med myndigheter och invånare som har väsentligt intresse av planen.
Efter samrådet uppdateras planen och ställs sedan ut under granskningsskedet i minst fyra veckor. Slutgiltigt planförslag kommer enligt den preliminära tidplanen att antas under december 2023.

Kommunstyrelsen tog 2023-05-10 beslut att skicka ut förslaget till vattentjänstplan på samråd.

Har du synpunkter på förslaget till vattentjänstplan ska dessa lämnas skriftligt senast 2023-06-30 till kommunhuset@perstorp.se märk med ärende ”Vattentjänstplan 2023”

Alternativt Postgång: Perstorps kommun, 284 85 Perstorp. Ange ärende ”vattentjänstplan 2023”

Kontaktperson: Evelina Karlsson, evelina.karlsson@nsva.se Telefon växel: 010-490 97 00


Kommunfullmäktige antog onsdagen 2023-04-26 §56 förslag till Tematiskt tillägg för Översiktsplanen 2030 avseende vindkraft. Syftet med det tematiska tillägget är att utöka hänsynsavståndet mellan vindkraftsetableringar och bostäder till sju gånger verkets totalhöjd. Detta då dagens vindkraftverk förekommer i olika storlekar varför avståndet mellan bostad och verk bör anpassas till verkets totalhöjd.

Hur du överklagar
Beslutet om att anta det tematiska tillägget till Översiktsplanen kan enbart överklagas om förslaget inte tagits fram på ett lagligt sätt eller om beslutet fattats av någon annan instans än kommunfullmäktige. Alla kommunens medlemmar har rätt att överklaga beslutet om att anta det tematiska tillägget till Översiktsplanen.

Senast den 19/5–2023 behöver din överklagan ha inkommit till förvaltningsrätten i Malmö. Din överklagan ska innehålla vilket beslut som överklagas samt på vilka grunder överklagan görs.

Aktuella dokument:

(Kungörelsen nedtas 19 maj)


  • Föreskrift om eldningsförbud

Länk till föreskrift Pdf, 625.9 kB.

Anslag

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdag: Onsdag 24 maj 2023
Justeringsdatum: Onsdag 24 maj 2023
Anslaget: Onsdag 24 maj 2023
Nedtas: Fredag 16 juni 2023

Länk till kommunfullmäktiges protokoll Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Länk till närvarolista och ev voteringar Excel, 13.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdag: Onsdag 10 maj 2023
Justeringsdatum: Onsdag 10 maj 2023
Anslaget: Fredag 12 maj 2023
Nedtas: Lördag 3 juni 2023

Länk till kommunstyrelsens protokoll Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdag: Onsdag 7 juni 2023
Justeringsdatum: Onsdag 7 juni 2023
Anslaget: Onsdag 7 juni 2023
Nedtas: Torsdag 29 juni 2023

Länk till arbetsutskottets protokoll Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Sammanträdesdag: Onsdag 7 juni 2023
Justeringsdatum: Onsdag 7 juni 2023
Anslaget: Onsdag 7 juni 2023
Nedtas: Torsdag 29 juni 2023

Länk till tekniska utskottets protokoll Pdf, 378.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag: Tisdag 23 maj 2023
Justeringsdatum: Tisdag 23 maj 2023
Anslaget: Onsdag 24 maj 2023
Nedtas: Måndag 19 juni 2023

Länk till barn- och utbildningsnämndens protokoll Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdag: Tisdag 30 maj 2023

Justeringsdatum: Tisdag 30 maj 2023
Anslaget: Torsdag 1 juni 2023
Nedtas: Måndag 26 juni 2023

Länk till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott protokoll Pdf, 713 kB.

Socialnämnden

Sammanträdesdag: Torsdag 15 juni 2023
Justeringsdatum:
Anslaget: 
Nedtas:

Länk till socialnämndens protokoll

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdag: Tisdag 30 maj 2023
Justeringsdatum: Tisdag 30 maj 2023
Anslaget: Onsdag 31 maj 2023
Nedtas: Torsdag 22 juni 2023

Länk till socialnämndens arbetsutskotts protokoll Pdf, 126.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdag: Måndag 5 juni 2023
Justeringsdatum: Måndag 5 juni 2023
Anslaget: Onsdag 7 juni 2023
Nedtas: Torsdag 29 juni 2023

Länk till socialnämndens arbetsutskotts protokoll Pdf, 685.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdag: Måndag 22 maj 2023
Justeringsdatum: Måndag 22 maj 2023
Anslaget: Tisdag 23 maj 2023
Nedtas: Onsdag 14 juni 2023

Länk till kultur- och fritidsnämndens protokoll Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.


Byggnadsnämndens beredningsutskott

Sammanträdesdag: Tisdag 2 maj 2023 
Justeringsdatum: Tisdag 2 maj 2023
Anslaget: Onsdag 3 maj 2023

Nedtas: Torsdag 25 maj 2023

Länk till byggnadsnämndens beredningsutskotts protokoll


Byggnadsnämnden

Sammanträdesdag: Torsdag 11 maj 2023
Justeringsdatum: Torsdag 11 maj 2023
Anslaget: Fredag 12 maj 2023
Nedtas: Måndag 5 juni 2023

Länk till byggnadsnämndens protokoll

Räddningsnämnden

Sammanträdesdag:  Onsdag 19 april 2023
Justeringsdatum: Onsdag 19 april 2023
Anslaget: Onsdag 19 april 2023
Nedtas: Torsdag 11 maj 2023

Länk till Räddningsnämndens protokoll Pdf, 593.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionen

Sammanträdesdag:
Justeringsdatum:
Anslaget: 
Nedtas:

Länk till revisionens protokoll

Överförmyndarnämnden 4K

Sammanträdesdag: Tisdag 23 maj 2023
Justeringsdatum: Tisdag 30 maj 2023
Anslaget: Onsdag 31 maj 2023
Nedtas: Torsdag 22 juni 2023

Förvaring: Överförmyndarens kansli

Valnämnden

 Sammanträdesdag: måndag 7 november 2022
Justeringsdatum: måndag 7 november 2022
Anslaget: måndag 7 november 2022
Nedtas: 29 november 2022

Länk till valnämndens protokoll Pdf, 368.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesdag: Onsdag 3 maj 2023
Justeringsdatum: Onsdag 3 maj 2023
Anslaget: Torsdag 4 maj 2023
Nedtas: Fredag 26 maj 2023

Förvaring: Kommunledningsförvaltningens kansli  

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdag: onsdag 29 mars 2023

Justeringsdatum: onsdag 29 mars 2023
Anslaget: onsdag 29 mars 2023
Nedtas: torsdag 20 april 2023

Länk till valberedningens protokoll Pdf, 728.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Skåne

Senast uppdaterad:

Till toppen