Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Digital anslagstavla

Fyll i beskrivning av bilden

Här hittar du anslag för protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna samt kungörelser.

När ett protokoll har justerats meddelas det genom anslag på denna sida. Du kan läsa protokollet genom att klicka på länken. Tidigare protokoll når du under respektive nämnds sida i menyn till vänster.

Vill du överklaga ett beslut ska det göras till förvaltningsrätten i Malmö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.inom den tid anslaget sitter uppe.

 

Kungörelser

Kommunfullmäktiges sammanträde Onsdag 25 januari 2023 äger rum i Centrumhuset, sessionssalen, kl. 18.00. Ärenden som ska hanteras är bland annat information om kommunens arbete med övergripande mål och målstyrning, besvarande av motioner samt valärenden.

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter. Sammanträdena inleds med allmänhetens frågestund. Om svar ska kunna påräknas vid denna frågestund skall frågan vara skriftlig och ställd till namngiven ledamot senast en vecka före sammanträdet. Frågan ska avse ärende inom kommunens kompetensområde och får ej avse enskild person.

Fråga kan också framställas muntligen men i sådant fall må svaret få anstå till senare dag.

Vid så kallad frågestund får någon överläggning ej äga rum

Länk till kallelse Pdf, 19.7 MB, öppnas i nytt fönster.


  • Föreskrift om eldningsförbud

Länk till föreskrift Pdf, 625.9 kB.

Anslag

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdag: Onsdag 25 januari 2023
Justeringsdatum: Onsdag 25 januari 2023
Anslaget: Onsdag 25 januari 2023
Nedtas: Torsdag 16 februari

Länk till kommunfullmäktiges protokoll Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Länk till närvarolista och ev voteringar Excel, 14.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdag: Onsdag 21 december 2022
Justeringsdatum: Onsdag 21 december 2022
Anslaget: Torsdag 22 december 2022
Nedtas: Fredag 13 januari 2023

Länk till kommunfullmäktiges protokoll Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Länk till närvarolista och ev voteringar Excel, 13.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdag: Fredag 30 december 2022
Justeringsdatum: fredag 30 december 2022
Anslaget: fredag 30 december 2022
Nedtas: lördag 21 januari 2023

Länk till kommunstyrelsens protokoll Pdf, 685.9 kB, öppnas i nytt fönster.
länk till reservation Pdf, 371 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdag: onsdag 18 januari 2023
Justeringsdatum: onsdag 18 januari 2023
Anslaget: Onsdag 18 januari 2023
Nedtas: torsdag 2 februari 2023

Länk till kommunstyrelsens protokoll Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdag: Onsdag 11 januari 2023
Justeringsdatum: Onsdag 11 januari 2023
Anslaget: Onsdag 11 januari 2023
Nedtas: Torsdag 2 februari 2023

Länk till arbetsutskottets protokoll Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdag: Fredag 30 december 2022
Justeringsdatum: Fredag 30 december 2022
Anslaget: Fredag 30 december 2022
Nedtas: Lördag 21 januari

Länk till arbetsutskottets protokoll Pdf, 674.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Sammanträdesdag: Onsdag 11 januari 2023
Justeringsdatum: Onsdag 11 januari 2023
Anslaget: Onsdag 11 januari 2023
Nedtas: Torsdag 2 februari 2023

Länk till tekniska utskottets protokoll Pdf, 732.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag: Tisdag 17 januari 2023
Justeringsdatum: tisdag 17 januari 2023
Anslaget: Tisdag 17 januari 2023
Nedtas: Onsdag 8 februari 2023

Länk till barn- och utbildningsnämndens protokoll Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdag: Tisdag 7 februari 2023

Justeringsdatum: 
Anslaget: 
Nedtas: 

Länk till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott protokoll

Socialnämnden

Sammanträdesdag: Tisdag 17 januari 2023
Justeringsdatum: Måndag 23 januari 2023
Anslaget: Måndag 23 januari 2023
Nedtas: Tisdag 14 februari 2023

Länk till socialnämndens protokoll Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdag: Tisdag 7 februari 2023
Justeringsdatum:
Anslaget:
Nedtas:

Länk till socialnämndens arbetsutskotts protokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdag: Onsdag 25 januari 2023
Justeringsdatum: Onsdag 25 januari 2023
Anslaget: Fredag 27 januari 2023
Nedtas: Måndag 20 februari 2023

Länk till kultur- och fritidsnämndens protokoll Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.


Byggnadsnämndens beredningsutskott

Sammanträdesdag: Måndag 10 januari 2023 
Justeringsdatum: Måndag 10 januari 2023
Anslaget: Tisdag 11 januari 2023

Nedtas: Torsdag 2 februari 2023

Länk till byggnadsnämndens beredningsutskotts protokoll Pdf, 544.9 kB.


Byggnadsnämnden

Sammanträdesdag: Torsdag 19 januari 2023
Justeringsdatum: Torsdag 19 januari 2023
Anslaget: Fredag 20 januari 2023
Nedtas: Fredag 10 februari 2023

Länk till byggnadsnämndens protokoll Pdf, 550.1 kB.

Räddningsnämnden

Sammanträdesdag:  Onsdag 18 januari 2023
Justeringsdatum: Onsdag 18 januari 2023
Anslaget: Onsdag 18 januari 2023
Nedtas: Torsdag 2 februari 2023

Länk till Räddningsnämndens protokoll Pdf, 380.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionen

Sammanträdesdag:
Justeringsdatum:
Anslaget: 
Nedtas:

Länk till revisionens protokoll

Överförmyndarnämnden 4K

Sammanträdesdag: Tisdag 6 december 2022
Justeringsdatum: Måndag 12 december 2022
Anslaget: Tisdag 13 december 2022
Nedtas: Tisdag 10 januari 2023

Förvaring: Överförmyndarens kansli

Valnämnden

 Sammanträdesdag: måndag 7 november 2022
Justeringsdatum: måndag 7 november 2022
Anslaget: måndag 7 november 2022
Nedtas: 29 november 2022

Länk till valnämndens protokoll Pdf, 368.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesdag: Onsdag 5 oktober 2022
Justeringsdatum: Onsdag 5 oktober 2022
Anslaget: Onsdag 5 oktober 2022
Nedtas: Torsdag 27 oktober 2022

Förvaring: Kommunledningsförvaltningens kansli  

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdag: onsdag 23 november 2022

Sammanträdesdag: onsdag 30 november 2022
Justeringsdatum: onsdag 30 november 2022
Anslaget: onsdag 30 november 2022
Nedtas: torsdag 22 december 2022

Länk till kommunstyrelsens protokoll Pdf, 226.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Länk till reservation


Justeringsdatum: onsdag 23 november 2022
Anslaget: onsdag 23 november 2022
Nedtas: torsdag 15 december 2022

Länk till valberedningens protokoll Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Skåne

Senast uppdaterad:

Till toppen