Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Varje kilowatt räknas – Tillsammans hjälps vi åt
att minska elanvändningen

Bildcollage med två bilder. Den till vänster visae en kraftledning och den till höger har texten varje kiloeatt räknas. Kampanj Energimyndigheten.

Varje kilowatt räknas. Tillsammans kan vi spara energi genom att tänka efter hur och vad elen används till. Läs mer nedan eller klicka på bilden för att komma direkt till Energimyndighetens webbplats.

Önskar du råd om hur energi kan sparas eller har vill ha hjälp att granska offerter för solceller eller värmepumpar?
Detta och mycket mer kan kommunens energi- och klimatrådgivare hjälpa till med. Du når din rådgivare via e-post: energiradgivning@smfo.se eller telefon 0435-78 24 95. Den kommunala Energi- och klimatrådgivningen är alltid gratis och oberoende.

Bra råd, broschyrer och guider finns även på webbplatsen för de skånska Energi- och klimatrådgivarna (www.ekrs.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) samt Energimyndigheten (www.energimyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) där frågor och svar om det rådande energiläget finns.

Dessutom finns tips på vad vi kan göra tillsammans för att bidra till en minskning av elanvändningen. Genom att använda mindre el kan du spara pengar. En lägre efterfrågan på el påverkar dessutom generellt priset i en positiv riktning.

När vi använder mindre el, eller flyttar användningen till de tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, avlastas elsystemet. Tillsammans minskar vi då risken för frånkoppling, som orsakas av att användningen överskrider det som kan produceras och importeras.

Valen som görs idag kan därmed påverka hur situationen ser ut imorgon. Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela.

Varje kilowattimme räknas!


Rekommendationer från Energimyndigheten:

Använd el vid rätt tid på dygnet

Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst. Det vill säga mitt på dagen, på natten och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för att avlasta elsystemet. Men som alltid, tänk på brandsäkerheten.

Sänk värmen inomhus

Speciellt om du har elvärme. Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Kan du dessutom styra eluppvärmningen till mitt på dagen och på natten gör du en stor nytta för elsystemet.

Använd mindre varmvatten

Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen. Genom att byta till effektiva kranar och duschmunstycken kan du dessutom minska din varmvattenanvändning upp till 40 procent.

Stäng av apparater och släck lamporna

Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor.

Täta huset

Upp till en tredjedel av en villas värme läcker ut genom fönster och dörrar, som enkelt kan tätas till låg kostnad. Planerar du att renovera – passa på att exempelvis tilläggsisolera.

Tänk efter vad elen används till

Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver, exempelvis elburen golvvärme, bastu och torktumlare. Om du måste ha golvvärmen på, se till att den är på samma temperatur som resten av huset för att undvika att den drar onödigt mycket el. Ställ även in kylen på plus fyra grader och frysen på minus 18 grader.

I menyerna till vänster finns ytterligare världefull information under rubrikerna elavbrott och manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK)

Känns den ekonomiska situationen ansträngd?

Oväntade ökade ekonomiska utgifter så som kraftigt ökade elpriser kan innebära en stor påfrestning för personer som redan har en ansträngd privatekonomi. Om du behöver råd och stöd för en ekonomi i balans kan du vända dig till Perstorps kommuns budget- och skuldrådgivare.

Hjälp finns att få via e-tjänst, e-post eller telefon:

Senast uppdaterad: