Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Steg för steg tar Centrumhuset form

Bildcollage kommunhuset Perstorp som byggs om till ett centrumhus

Fastigheten Poppeln 13 i vilken kommunen har sitt kontor och affärsverksamheter som Apotek, Systembolag, pizzeria och café har lokaler renoveras till Centrumhus tillgängligt för alla. Kommunens kundtjänst flyttas till exempel till markplan och Apoteket får större lokaler i hörnan ut mot Köpmangatan.

Den största satsningen någonsin i Perstorp har kommit en bra bit på väg.
Men fortfarande återstår mycket arbete innan Centrumhuset är färdigrenoverat och all verksamhet igång som vanligt igen.
- Planen är att vara klara runt årsskiftet 2022-23, säger Karin Hedström, projektingenjör på Skanska.

 

Tips: Ta del av bilder och informationsbrev via menyn här intill


Renoveringen av kommunhusfastigheten Poppeln 13 som fortsättningsvis benämns Centrumhuset påbörjades i december 2020.

De månader som passerat har bland annat ägnats åt rivning inomhus och utvändiga arbete som att montera ned fasad. Dessutom har provisoriska lokaler i ordningstälts för verksamheter som behöver evakueras under byggtiden.

- Pizzerian har till exempel flyttat runt hörnet till lokalerna på Stockholmsvägen där Pressbyrån/en spelbutik tidigare huserade, berättar Jonas Johansson, platschef på Skanska och den som på plats ansvarar för att saker och ting i projektet görs som utlovats.

Skanska som är huvudentreprenör har sin etablering i budoklubbens/postens tidigare lokaler i hörnan ut mot Allégatan. Budoklubben har i sin tur fått tillgång till träningslokal i Ugglehemmet (tidigare SiS-hemmet) på Tratsvägen dit ett par av kommunens förvaltningar evakuerats under byggtiden.

Det kommunala bolaget Perstorp Näringslivs AB äger fastigheten Poppeln 13 och har beställt renoveringen som görs enligt den så kallade partnering-modellen. Det innebär gemensamma mål, gemensam ekonomi, gemensam organisation och gemensamma aktiviteter. Parametrar som teknik, ekonomi, tid, kvalitet, miljö och relationer mäts kontinuerligt.

- Vi gör arbetet tillsammans med beställare och underentreprenörer. Under resans gång har vi en ständig dialog om hur vi bäst gör saker och ting. Jag tycker personligen det är ett mycket bra sätt att arbeta. Det gör att alla parter har kontroll på det som sker, säger Jonas Johansson.

Perstorps kommun är hyresgäst liksom övriga verksamheter i fastigheten Poppeln 13.

I markplan finns Apotek, café, pizzeria och Systembolag. Under byggtiden ska även ett mäklarkontor etableras. Verksamheterna berörs på olika sätt. Några mer, andra mindre. Pizzerian har som redan nämnts evakuerats. Även caféet evakuerats när det är dags för renovering av deras befintliga lokaler. Systembolaget behöver däremot inte evakueras utan blir kvar i befintliga lokaler hela tiden. Arbete som berör systemet är omdisponering av lager och byte av glasfönster.

Skissbild på Perstorps renoverade centrumhus

Illustrationer över Perstorps nya Centrumhus. I lokalerna på markplan där Apoteket idag huserar ska kommunens kundtjänst välkomna besökare under parollen "En väg in". Ledorden är "Service, Engagemang och Bemötande". Illustrationer: A-konsult

- Tanken är att skapa ett Centrumhus tillgängligt för Perstorpsborna och allmänhet. Apoteket flyttar till större lokaler i hörnan ut mot Köpmangatan och i Apotekets nuvarande lokaler inryms kommunens kundtjänst som ska vara vägen in till kommunen enligt modellen en väg in. Det ska vara lätt som besökare att komma i kontakt med kommunen, berättar Karin Hedström, projektingenjör på Skanska.

Hela projekten omfattar cirka 9000 kvadratmeter yta fördelat på källare, markplan och ett plan 2. Plan 2, cirka tusen kvadratmeter, är enbart kontorsutrymmen för kommunens personal. När allmänhet besöker kommunen för att uträtta ärenden sker allt på markplan där kundtjänst och besöksutrymmen skapar en välkomnande och tillgänglig miljö. Det så kallade plan 1 innefattar även mötesrum och sessionssal. Lokalerna blir tillgänglighetsanpassade med säkra miljöer och en trygg känsla. Nyckelorden är integritet, likvärdighet och optimism.

- Det är ett stort projekt i en fastighet från 1960-talet som lappats och lagats i etapper under åren. Det är en utmaning för oss men vi är ett stort och bra team (totalt cirka tolv personer) som tar oss an uppdraget, berättar Karin Hedström.

Ytterligare som gjorts den senaste tiden är montering av fasadplattor, uppbyggnad av väggar, igenmurning av hål, montering av ventilationssystem på plan 1 samt rivning på plan 1 och i källaren. Dessutom montage väggar och fönster ut med torget samt arbete med hissgropar i källare, rivning gamla pannor i källare samtfasadarbeten och fönstersättning. Vidare även
rivning av fasad och underslag längs med Stockholmsvägen, Köpmangatan och mot lastbryggan. Till det kan läggas takarbeten, pappläggning, bilning och borrning för installationer. Dessutom är frisörens lokal tömd och rivning påbörjas. Frisören husera numera i lokaler på Torggatan mellan biblioteket och Perstorps Bostäders kontor.

För källarplanet innefattar projektet till exempel förbättrad tillgänglighet för bowlingen inklusive en ny hiss. Dessutom skapas det omklädningsrum för kommunens personal plus att kommunens tvätteri ska flytta in.


Fakta: Renoveringen av Poppeln 13

Projektet ombyggnation/renovering av kommunhuset, fastigheten Poppeln 13 till ett Centrumhus beräknas kosta 116,5 miljoner kronor och planeras stå klart årsskiftet 2022-23. Av totalsumman är kommunens kostnad 78 miljoner kronor och övriga verksamheter 31 miljoner kronor. För Perstorps kommuns del innebär det ökade hyreskostnader med cirka en miljon kronor. Beräknad kostnad för renovering till normalstandard för själva kontorsytan är 14 000 kronor per kvadratmeter vilket för hela fastigheten blir 17 000 kronor.


Bildspel med illustrationer på Centrumhuset:

Systemhandlingar

Senast uppdaterad: