Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Krisberedskap och säkerhet

Fyll i beskrivning av bilden

I Perstorps kommun ska man alltid kunna känna sig säker och trygg. Det gäller oavsett om man är bosatt i kommunen permanent eller om man bara är på tillfälligt besök. Olyckor eller andra oönskade händelser ska inte behöva ske, men om de ändå gör det ska vi vara beredda och kunna vidta rätt åtgärder.

Man kan definiera innebörden av begreppen trygg och säker på flera olika sätt. Det kan handla om att det finns en räddningstjänst som kan förebygga bränder och andra olyckor, en räddningstjänst som också agerar på ett snabbt och effektivt sätt när olyckan ändå har skett. Det kan också handla om att göra kommunens gator och torg fria från våldsbrott och skadegörelse. Ytterligare en definition kan vara att kommunen ska vara redo den dag händelser som faller utanför det normala sker, till exempel långvariga strömavbrott, översvämningar eller extrem kyla.

 Arbetet kan delas in i olika huvudområden:

Brottsförebyggande arbete, där vi framförallt arbetar med trygghetsskapande åtgärder.

Krisberedskap, där vi arbetar utifrån Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Inom detta område finns också information om din egna beredskap samt kriskommunikation.

Räddningstjänsten, som har till uppgift att förebygga olyckor samt att ha en operativ utryckningsverksamhet för skadeavhjälpande insatser. Räddningstjänsten är också tillsynsmyndighet och rådgiver.

Intern säkerhet som fokuserar på de anställdas säkerhet inom kommunen.

Tänk på att:

Kommunen arbetar löpande med trygghet och säkerhet, men tänk på att kommunen inte kan förväntas ta ansvar för allt. Det innebär att varje individ, företag och organisation måste förbereda sig för extraordinära händelser och likaså vidta olycksförebyggande åtgärder på det lokala planet.

Senast uppdaterad: