Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Mål och verksamhetsstyrning

Mål och verksamhet

Verksamhetsstyrning är viktigt för Perstorps kommun för att styra mot vårt gemensamma uppdrag och mål. Det är kommunfullmäktige och nämnder som beslutar om formella prioriteringar VAD ska göras och NÄR. Det är utifrån de politiska prioriteringar som tjänstemän sedan arbetar med HUR den politiska viljan ska genomföras. Samarbetet mellan politik och tjänstemän är viktig för att vi ska uppnå bra resultat.

Utifrån detta så sker planering och uppföljning av kommunens verksamheter. Verksamhetsplanering sker årligen genom en verksamhetsplan på förvaltning, verksamhet och enhetsnivå. Verksamhetsplan genomförs under året och respektive organisatinsnivå följer upp sin planering per kvartal.

 

Senast uppdaterad: