Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

 Du är här:

Digital anslagstavla

Fyll i beskrivning av bilden

Här hittar du anslag för protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna samt kungörelser.

När ett protokoll har justerats meddelas det genom anslag på denna sida. Du kan läsa protokollet genom att klicka på länken. Tidigare protokoll når du under respektive nämnds sida i menyn till vänster.

Vill du överklaga ett beslut ska det göras till förvaltningsrätten i Malmö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.inom den tid anslaget sitter uppe.

 

Kungörelser

Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum onsdagen den 18 maj kl 18.00.

Obs! Sammanträdeslokal är Munka Folkhögskola, Hässleholmsvägen 4.

Sammanträdet är fysiskt.

Sammanträdet innehåller förutom informationsärenden, finans- och placeringspolicy, skolskjutsreglemente, årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, årsredovisning Söderåsens Miljöförbund, årsredovisning Medelpunkten, inkomna motioner och valärenden.
Vid varje sammanträde hålls allmänhetens frågestund. Frågan ska vara ställd till en namngiven ledamot, beröra det kommunala kompetensområdet och får inte avse enskild person. Du som har en fråga, skicka in den till kommunen skriftligt senast en vecka före sammanträdet.

Allmänheten har möjlighet att följa sammanträdet via kommunens facebooksändning samt på plats på Hässleholmsvägen 4.

Länk till kallelse Pdf, 69.3 MB, öppnas i nytt fönster.


  • Föreskrift om eldningsförbud

Länk till föreskrift Pdf, 625.9 kB.

Anslag

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdag: Onsdag 18 maj 2022
Justeringsdatum: Onsdag 18 maj 2022
Anslaget: Onsdag 18 maj 2022
Nedtas: Torsdag 9 juni 2022

Länk till kommunfullmäktiges protokoll Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
närvaro och voteringslista Excel, 54.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdag: onsdag 8 juni 2022
Justeringsdatum: onsdag 8 juni 2022
Anslaget: onsdag 8 juni 2022
Nedtas: torsdag 30 juni 2022

Länk till kommunstyrelsens protokoll Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdag: Onsdag 29 juni 2022
Justeringsdatum: Onsdag 29 juni 2022
Anslaget: Onsdag 29 juni 2022
Nedtas: Torsdag 21 juli 2022

Länk till arbetsutskottets protokoll Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Sammanträdesdag: Onsdag 29 juni 2022
Justeringsdatum: Onsdag 29 juni 2022
Anslaget: Onsdag 29 juni 2022
Nedtas: Torsdag 21 juli 2022

Länk till tekniska utskottets protokoll Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag: Tisdag 24 maj 2022
Justeringsdatum: Tisdag 24 maj 2022
Anslaget: Tisdag 24 maj 2022
Nedtas: Torsdag 16 juni 2022

Länk till barn- och utbildningsnämndens protokoll Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdag: Tisdag 10 maj 2022

Justeringsdatum:  Tisdag 10 maj 2022
Anslaget: Tisdag 10 maj 2022
Nedtas: Onsdag 1 juni 2022

Länk till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott protokoll Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Socialnämnden

Sammanträdesdag: Tisdag 21 juni 2022
Justeringsdatum: Tisdag 21 juni 2022
Anslaget: Onsdag 22 juni 2022
Nedtas: Torsdag 14 juli 2022

Länk till socialnämndens protokoll Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdag: Tisdag 14 juni 2022
Justeringsdatum: Tisdag 14 juni 2022
Anslaget: Onsdag 15 juni 2022
Nedtas: Torsdag 6 juli 2022

Länk till socialnämndens arbetsutskotts protokoll Pdf, 956.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdag: Måndag 20 juni 2022
Justeringsdatum: Måndag 20 juni 2022
Anslaget: Tisdag 21 juni 2022
Nedtas: Onsdag 12 juli 2022

Länk till socialnämndens arbetsutskotts protokoll Pdf, 221.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdag: Onsdag 25 maj 2022
Justeringsdatum: Onsdag 25 maj 2022
Anslaget: Onsdag 25 maj 2022
Nedtas: Torsdag 16 juni 2022

Länk till kultur- och fritidsnämndens protokoll Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Byggnadsnämndens beredningsutskott

Sammanträdesdag: Tisdag 28 juni 2022 
Justeringsdatum: Tisdag 28 juni 2022
Anslaget: Onsdag 29 maj 2022

Nedtas: Torsdag 21 juli 2022

Länk till byggnadsnämndens beredningsutskotts protokoll Pdf, 302.1 kB.


Byggnadsnämnden

Sammanträdesdag: Torsdag 2 juni 2022
Justeringsdatum: Torsdag 2 juni 2022
Anslaget: Torsdag 2 juni 2022
Nedtas: Måndag 27 juni 2022

Länk till byggnadsnämndens protokoll

Räddningsnämnden

Sammanträdesdag:  Onsdag 8 juni 2022
Justeringsdatum: Onsdag 8 juni 2022
Anslaget: Onsdag 8 juni 2022
Nedtas: Torsdag 30 juni 2022

Länk till Räddningsnämndens protokoll Pdf, 205.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionen

Sammanträdesdag:
Justeringsdatum:
Anslaget: 
Nedtas:

Länk till revisionens protokoll

Överförmyndarnämnden 4K

Sammanträdesdag: Tisdag 24 maj 2022
Justeringsdatum: Måndag 30 maj 2022
Anslaget: Tisdag 31 maj 2022
Nedtas: Tisdag 21 juni 2022

Förvaring: Överförmyndarens kansli

Valnämnden

 Sammanträdesdag: måndag 23 maj 2022
Justeringsdatum: måndag 23 maj 2022
Anslaget: måndag 23 maj 2022
Nedtas: Tisdag 14 juni 2022

Länk till valnämndens protokoll Pdf, 450.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesdag: Onsdag 1 juni 2022
Justeringsdatum: Onsdag 1 juni 2022
Anslaget: Onsdag 1 juni 2022
Nedtas: Torsdag 23 juni 2022

Förvaring: Kommunledningsförvaltningens kansli  

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdag: onsdag 27 april 2022
Justeringsdatum: onsdag 27 april 2022
Anslaget: onsdag 27 april 2022
Nedtas: torsdag 19 maj 2022

Länk till valberedningens protokoll Pdf, 491 kB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Skåne

Senast uppdaterad: