Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

 Du är här:

Digital anslagstavla

Fyll i beskrivning av bilden

Här hittar du anslag för protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna samt kungörelser.

När ett protokoll har justerats meddelas det genom anslag på denna sida. Du kan läsa protokollet genom att klicka på länken. Tidigare protokoll når du under respektive nämnds sida i menyn till vänster.

Vill du överklaga ett beslut ska det göras till förvaltningsrätten i Malmö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.inom den tid anslaget sitter uppe.

 

Kungörelser

Kommunfullmäktiges sammanträde onsdagen den 30 november äger rum på Folkets Park, Parkvägen 4 kl. 18.00. Ärenden som ska hanteras är bland annat val till nämnder, styrelser och bolag.

Länk till kallelse Pdf, 38.2 MB, öppnas i nytt fönster.


  • Föreskrift om eldningsförbud

Länk till föreskrift Pdf, 625.9 kB.

Anslag

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdag: Onsdag 26 oktober 2022
Justeringsdatum: Onsdag 26 oktober 2022
Anslaget: Torsdag 27 oktober 2022
Nedtas: Fredag 18 november 2022

Länk till kommunfullmäktiges protokoll Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Länk till närvarolista och ev voteringar Excel, 17.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdag: onsdag 16 november 2022
Justeringsdatum: onsdag 16 november 2022
Anslaget: torsdag 17 november 2022
Nedtas: fredag 9 december 2022

Länk till kommunstyrelsens protokoll Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdag: Torsdag 17 november 2022
Justeringsdatum: Torsdag 17 november 2022
Anslaget: Torsdag 17 november 2022
Nedtas: Tisdag 12 december 2022

Länk till arbetsutskottets protokoll Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdag: Tisdag 8 november 2022
Justeringsdatum: Tisdag 8 november 2022
Anslaget: Tisdag 8 november 2022
Nedtas: Onsdag 30 november 2022

Länk till arbetsutskottets protokoll Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdag: Fredag 4 november 2022
Justeringsdatum: Tisdag 8 november 2022
Anslaget: Tisdag 8 november 2022
Nedtas: Onsdag 30 november 2022

Länk till arbetsutskottets protokoll Pdf, 256.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Sammanträdesdag: Tisdag 8 november 2022
Justeringsdatum: Tisdag 8 november 2022
Anslaget: Tisdag 8 november 2022
Nedtas: Onsdag 30 november 2022

Länk till tekniska utskottets protokoll Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdag: Tisdag 22 november 2022
Justeringsdatum: Tisdag22 november 2022
Anslaget: Tisdag 22 november 2022
Nedtas: Onsdag 14 december 2022

Länk till barn- och utbildningsnämndens protokoll Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdag: Tisdag 8 november 2022

Justeringsdatum:  Tisdag 8 november 2022
Anslaget: Tisdag 8 november 2022
Nedtas: Onsdag 30 november 2022

Länk till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott protokoll Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Socialnämnden

Sammanträdesdag: Tisdag 15 november 2022
Justeringsdatum: Torsdag 24 november 2022
Anslaget: Torsdag 24 november 2022
Nedtas: Fredag 16 december 2022

Länk till socialnämndens protokoll Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdag: Tisdag 8 november 2022
Justeringsdatum: fredag 11 november 2022
Anslaget: fredag 11 november 2022
Nedtas: måndag 5 december 2022

Länk till socialnämndens arbetsutskotts protokoll Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdag: Onsdag 28 september 2022
Justeringsdatum: Onsdag 28 september 2022
Anslaget: Torsdag 29 september 2022
Nedtas: Fredag 21 oktober 2022

Länk till kultur- och fritidsnämndens protokoll Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdag: Onsdag 5 oktober 2022

Justeringsdatum: Onsdag 5 oktober 2022
Anslaget: Torsdag 6 oktober 2022
Nedtas: Fredag 28 oktober 2022

Länk till kultur- och fritidsnämndens protokoll Pdf, 265.9 kB.

Byggnadsnämndens beredningsutskott

Sammanträdesdag: Måndag 28 november 2022 
Justeringsdatum: Måndag 28 november 2022
Anslaget: Tisdag 29 november 2022

Nedtas: Onsdag 21 december 2022

Länk till byggnadsnämndens beredningsutskotts protokoll Pdf, 821.8 kB.


Byggnadsnämnden

Sammanträdesdag: Torsdag 8 december 2022
Justeringsdatum: Torsdag 8 december 2022
Anslaget: Fredag 9 december 2022
Nedtas: Fredag 30 december 2022

Länk till byggnadsnämndens protokoll

Räddningsnämnden

Sammanträdesdag:  Onsdag 16 november 2022
Justeringsdatum: Onsdag 16 november 2022
Anslaget: Torsdag 17 november 2022
Nedtas: Fredag 9 december 2022

Länk till Räddningsnämndens protokoll Pdf, 238.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionen

Sammanträdesdag:
Justeringsdatum:
Anslaget: 
Nedtas:

Länk till revisionens protokoll

Överförmyndarnämnden 4K

Sammanträdesdag: Tisdag 18 oktober 2022
Justeringsdatum: Tisdag 25 oktober 2022
Anslaget: Onsdag 26 oktober 2022
Nedtas: Torsdag 17 november 2022

Förvaring: Överförmyndarens kansli

Valnämnden

 Sammanträdesdag: måndag 7 november 2022
Justeringsdatum: måndag 7 november 2022
Anslaget: måndag 7 november 2022
Nedtas: 29 november 2022

Länk till valnämndens protokoll Pdf, 368.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesdag: Onsdag 5 oktober 2022
Justeringsdatum: Onsdag 5 oktober 2022
Anslaget: Onsdag 5 oktober 2022
Nedtas: Torsdag 27 oktober 2022

Förvaring: Kommunledningsförvaltningens kansli  

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdag: onsdag 23 november 2022
Justeringsdatum: onsdag 23 november 2022
Anslaget: onsdag 23 november 2022
Nedtas: torsdag 15 december 2022

Länk till valberedningens protokoll Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Skåne

Senast uppdaterad: