Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Ökad delaktighet

Många brukare blir passiva när man flyttar in på äldreboende. Det kan handla om understimulans, oförmåga att kommunicera, motoriska orsaker eller annat.

Hur kan vi erbjuda brukaren en högre nivå av delaktighet i vardagen?

Vilka förmågor krävs av en individ för att utöva delaktighet?

Vilka av dessa förmågor saknar en person med en demenssjukdom?

Kan dessa förmågor återskapas helt, delvis eller situationsanpassat….?

 

Projektet är delfinansierat av Europeiska Regionalfonden:

Collage projekt Didec

Senast uppdaterad: