Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Hur använda levnadsberättelsen
i vården på ett effektivare sätt?

När en brukare med en demenssjukdom flyttar in på ett äldreboende, upprättas i regel en levnadsberättelse. Levandsberättelsen innehåller information om brukarens bakgrund och sådant som har varit viktigt för individen tidigare i livet. Levnadsberättelsen görs tillsammans med anhöriga, men förblir ofta ett papper i en pärm. Vårdpersonalen efterlyser verktyg för att  på ett effektivare sätt kunna lyfta in levnadsberättelsen i den dagliga vården och göra den "levande".

Hur kan vi på ett effektivare sätt använda oss av levnadsberättelsen i den dagliga vården?

Projektet är delfinansierat av Europeiska Regionalfonden:

Collage projekt Didec

Senast uppdaterad: