Till Perstorps startsida
Översätt / Translate
Talande webb

PERSTORP.SE

Kriminalitet

Foto: Ida Asplund Ådahl

Ungdomsbrott

Vad händer om jag begått ett brott?

Om du som är mellan 15 och 18 år misstänks för brott kan socialtjänsten komma att utreda din sociala situation. Åklagaren och ibland även tingsrätten begär ett yttrande från socialtjänsten. I särskilda fall gäller detta även dig som är mellan 18 och 20 år. Är du under 15 år är det socialtjänsten som avgör om det ska bli en utredning.

Socialtjänsten gör en bedömning om du som begått ett brott är i behov av ungdomsvård. Detta görs utifrån din situation, hur du mår och om det finns risk för återfall i kriminalitet. I bedömningen står det även om det är lämpligt för dig att utföra ungdomstjänst.

Ungdomstjänst

Ungdomstjänst är en påföljd till ungdomar mellan 15 och 21 år som begått brott. Det får inte finnas behov av vård för då döms han eller hon till ungdomsvård.

Den som döms till ungdomstjänst har en handledare på familjeenheten. Tillsammans med den dömde och dennes föräldrar upprättar vi en arbetsplan. Domen innebär att den dömde ska utföra lägst 20 och högst 150 timmar oavlönat arbete. Det kan ingå samtalsserie.

Praktikplatsen ska i första hand ordnas av den dömde själv eller dennes föräldrar. I andra hand hjälper vi till att ordna praktikplats.

I en samtalsserie kan det ingå individuella samtal där vi utgår från olika teman, till exempel kamrater, alkohol och droger, gemenskap, utanförskap och värderingsfrågor. Ibland kan vi lägga in olika besök hos till exempel polis, beroendeenhet, akutmottagning eller räddningstjänsten.

Om den dömde inte följer arbetsplanen ska åklagaren meddelas.

Ungdomsvård

Den som har begått ett brott och är mellan 15-21 år kan dömas till ungdomsvård om det finns särskilt behov av vård eller annan åtgärd.

Vid ungdomsvård upprättas ett kontrakt, vilket den som är dömd är skyldig att följa.

Den som har dömts till ungdomsvård eller ungdomstjänst får genomgå ett brottsförebyggande program. Syftet med programmet är att den dömde inte ska begå fler brott och reflektera över det den har gjort. Den dömde ska också ta ansvar och aktivt medverka till ett förändrat levnadsmönster och planera för framtiden. Den dömde ska se till att föräldrarna/vårdnadshavarna får ta del av arbetet.

Medling

Medling är ett frivilligt möte mellan den som begått ett brott och den som blivit utsatt för brottet. Vid mötet deltar familjeenheten som en opartisk medlare. Det är viktigt att vinna såväl gärningsmannens som brottsoffrets förtroende, eftersom båda parter är lika viktiga.

Medling är ett komplement till det rådande rättssystemet. Syftet är att medlingen ska minska de negativa konsekvenserna av brottet och att gärningsmannen får ökad insikt om brottets konsekvenser. Brottsoffret ska också få möjlighet att bearbeta sina upplevelser.

Vi genomför medlingar där gärningsmannen är mellan 15-21 år.

Senast uppdaterad: 2019-04-18

Dela detta innehåll

PERSTORP.SE

PERSTORP.SE

PERSTORPS KOMMUN

Besöksadress

Torget 1

284 31 Perstorp


Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-0910

Kontakta kommunen

Perstorps Kommun

284 85 Perstorp

 

Telefon: 0435-390 00

Skicka e-post

 

Öppettider reception/växel

Måndag-torsdag, 08.00-16.30

Fredag, 08.00-15.00

Lunchstängt 12.00-13.00


FÖLJ oss här