Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Dödsfall

Fyll i beskrivning av bilden

Den här sidan handlar om hjälp till barn och unga vid dödsfall. Här hittar du information om området och länkar till andra sidor, du hittar också information om var du kan vända dig för att få hjälp.

Barn och ungas sorg vid dödsfall

Sorg kan visa sig på många sätt men den är alltid en naturlig reaktion på förlust. Ju yngre barnet är desto mindre egen erfarenhet har det för att förstå både sin sorg och döden. Barn behöver därför mycket stöd och omtanke när någon som står barnet nära dör.

Behov av trygghet

Klängighet och svårighet att bli tröstad är reaktioner som mindre barn kan uppvisa. En annan vanlig reaktion hos barn är rädsla för att bli övergiven. Om barnet mist en eller flera närstående och ingen annan person uppfyller barnets behov av trygghet, närhet och omsorg kan barnet utveckla en depression.

Tonåringars reaktioner kan färgas av att det är mycket annat som pågår i deras liv, till exempel frigörelse från föräldrarna. En del vill inte vara hemma och lever istället ett vilt uteliv. Andra kan ta ett överdrivet stort vuxenansvar hemma.

Reaktioner

Vanliga reaktioner hos barn/ungdomar vid dödsfall av närstående:

•sömnsvårigheter och mardrömmar

•ledsamhet, längtan och saknad

•ilska och utåtagerande beteende

•skuldkänslor och funderingar kring varför dödsfallet inträffade

•huvudvärk, magont och muskelvärk

Källa Barnperspektivet (BRIS)

Veta mer

Sjukvårdsupplysningen 1177 (Skåne) om När någon i familjen dör - vad händer med barnen? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BRIS om sorg och kris Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Här kan du få hjälp:

Barn- och ungdomspsykiatri, BUP (Region Skåne)

Verksamheten för Barn- och ungdomspsykiatrin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (BUP) har öppenvårdsmottagning med målsättning att bota, lindra och förebygga psykiska sjukdomar och störningar hos barn och ungdomar.

Telefon: 020-51 20 20

Akutvård BUP Skåne Länk till annan webbplats., telefon: 040-33 28 33


För mer information, kontakta kommunens kundtjänst: 0435 - 390 00, kommunhuset(at)perstorp.se

Senast uppdaterad: