Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

NoPressure - en innovation för effektivare läkemedelsöverlämning

Syfte med test:

Undersöka om NoPressure är användarvänligt inom demensvård i kommunal vård och omsorg, och om det skapar nytta för personal och brukare.

Företagets mål med test:

  • Utveckla användarvänligheten i NoPressure så den passar organisation och personal i demensvården inom kommunal vård och omsorg.
  • Undersöka om NoPressure förenklar för personalen. 
  • Undesöka om Nopressure bidrar till färre läkemedelavvikelser.
  • Undersöka om Nopressure frigör tid hos vårdgivare gällande läkemedelshanteringen.
  • Utveckla användarvänligheten.

Personalens mål med test:

  • Minska antalet läkemedelsavvikelser vid överlämnandet.
  • Förenkla läkemedelsöverlämningen för personalen.
  • Minska tid för hantering gällande avvikande läkemedelsöverlämning. 
Ulrika Landin, vd på FInnMedicinen AB, Christina Hansson, delprojektledare i projekt DIDEC.

Ulrika Landin, vd på FInnMedicinen AB, Christina Hansson, delprojektledare i projekt DIDEC.


Antalet glömda läkemedel är en stor utmaning inom vården. En  lösning på problemet kan vara uppfinningen ”NoPressure” som företaget FinnMedicinen står bakom och som testas på en avdelning på det särskilda boendet Österbo.


Se intervju med Ulrika och Christina här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Hör även:

Inslag om projektet i Radio Kristianstad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Tanken med ”NoPressure” är det ska fungera som ett verktyg som ska förenkla medicinering på vårdavdelningar. Målet är att minska antalet avvikelser och avlasta personal.

– Vi har utvecklat en tjänst baserat på vår grundidé som egentligen bygger på en teknik för medicinering via dosett. Vi har tagit fram en dosbok som automatiskt läser av aktuellt läkemedelsschema och skickar informationen till en smartphone. Skulle man missa en dos får man en påminnelse via sin telefon med en knapp på som personen när den tagit sin medicin kan trycka på. Då går samtidigt ett sms också till anhörig som få bekräftelse på att medicinen verkligen tagits, säger Ulrika Landin, vd och delägare i företaget FinnMedicinen med säte på Medeon Inkubator i Malmö.

– Tjänsten har framförallt riktat sig, och testats av ungdomar vars föräldrar känt oro för sitt barns medicinering i samband med exempelvis läger och resor, berättar Ulrika.

I dialogen med projektgruppen för DIDEC, där Christina Hansson delprojektledare med ansvar för implementering av tester ingår, har önskemål från personal på Österbo förts fram om en tjänst som skulle kunna underlätta medicineringen på avdelningarna.

Det är där FinnMedicinens produkt kan fylla ett behov.

– Det är det som är unikt och DIDEC:s styrka, att projektet tar sats från personalens och de boendes behov. Utifrån det skapas sedan möjligheter som kan testas, säger Christina Hansson som likt personalen ser fram mot starten av ”NoPressure” med spänning.

– Ja, vi märker att personalen med teknikens hjälp känner ökad trygghet samtidigt som det kan minska oplanerade besök på de boendes rum då det kan uppfattas som störande att personal kommer oregelbundet.

Ulrika Landin förklarar vad ”NoPressure” innebär:

– Vi har skapat ett överskådligt digitalt schema som där rummen på aktuell avdelning finns upplagda. I systemet läggs det in när individ på respektive rum ska ha sin medicin. När personal besöker individ står ordinering i medicinskåpet på rummet, inga personuppgifter finns digitalt lagrade i schemat utan bara tidpunkt. När sedan personal gett medicin och ska lämna rummet trycker denne på en knapp placerad på medicinskåpet vars signal sedan registreras som klar i schemat. Svart text ändras till grön. Får inte individen sin medicin på utsatt tid eller glöms bort blir inlagd text röd och ett påminnelsemeddelande skickas ut. Påminnelsetiden är flexibel och kan ställas in efter individ. En timme för någon medan en annan kanske måste ha en kvart.

Tekniken är installerad på en av Österbos avdelningar där totalt tio rum ingår. Testet är igång och kommer löpa över sommaren 2019 och en bit in på hösten.

– Då täcker vi även in semesterperioden och får med vikarierna. Det gör att vi får ett bra underlag till utvärderingen, säger Christina Hansson. 


Senast uppdaterad: