Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fokus på individen

Fyll i beskrivning av bilden

I DIDEC utgår all innovation och utveckling ifrån individens behov. Ovan illustreras projektets olika projektets olika aktörer och förhållandet mellan dessa. I projektet arbetar deltar även vissa av vårdpersonalen som ambassadörer. Mer information om organisationen och ambassadörernas roll finns att hitta under rubrik "vilka är vi?"

 

När man som individ drabbas av en demenssjukdom eller annan form av minnesnedsättning, förlorar individen många gånger möjligheten till att i tal och skrift uttrycka sina behov. Självklart består behoven, men för att dessa behov ska kunna förmedlas krävs det att de människor som känner individen bäst agerar förmedlare och förlängd arm. Dessa individer består av familj, vänner och vårdpersonal.

 

För att möjliggöra för en förbättrad demensvård måste vi i alla lägen utgå ifrån de faktiska behov som finns hos individen. Genom ett nära samarbete mellan vårdpersonal, anhöriga, föreningsaktiva, företag och forskare, kan vi identifiera individens behov och låta de faktiska behoven bli tonsättande i den framtida utvecklingen av demensvård.

 

För mer information om hur denna process ser ut, se rubrik "Varför DIDEC - och hur"

Fyll i beskrivning av bilden

På bilden ovan ser vi delar av personalstyrkan på Österbo som kommer agera som behovsförmedlare och som en förlängd arm mellan individ, anhörig och företag.

Projektet är delfinansierat av Europeiska Regionalfonden:

Collage projekt Didec

Senast uppdaterad: