Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Inflyttning från EU/EES-området

Fyll i beskrivning av bilden

Vilka länder ingår i EU/EES-området?

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike.
Genom EES-avtalet omfattas också medborgare i Island, Norge och Liechtenstein av den fria rörligheten inom EU. När Storbritanniens övergångsperiod efter EU-medlemskapet upphör, kommer landet också att stå utanför EES. Detta inträffar den 31 december 2020 eller, om övergångsperioden förlängs, den 31 december 2022. Så länge övergångsperioden varar fungerar det i praktiken som att Storbritannien ingår i EU/EES-området.

Uppehållsrätt
För vistelse i Sverige i mer än tre månader måste du söka uppehållsrätt. Detta görs genom att fylla i en blankett "Registrering av uppehållsrätt" som finns att beställa på Migrationsverket eller hämtas via hemsidan. Det går att kontakta Migrationsverket på telefon 0771-235235. Du måste alltid bifoga en kopia av ditt giltiga pass med ansökan. Beroende på under vilka villkor du är här (studerande, anställd, person med tillräckliga medel, egen företagare), måste du bifoga handlingar som styrker detta.

Folkbokföring och personnummer
Om du ska stanna i Sverige i mer än ett år, ska du vara folkbokförd i Sverige. För att folkbokföra dig i Sverige och få ett svenskt personnummer ska du personligen besöka Skatteverket. Ta med ditt pass. Du kan inte bli folkbokförd om din familj (maka, make, sambo och/eller barn) bor i ett annat land eller om du delvis arbetar i ett annat land. För vår region gäller Skattekontoret på Östra Nygatan 2 i Klippan.

Samordningsnummer
Om din familj bor i ett annat land, eller om du bara är i Sverige på deltid, kan du istället för ett personnummer få ett samordningsnummer. För att få ett samordningsnummer besöker du Skatteverket.   

Försäkringskassan
När du har fått ett svenskt personnummer, ska du registrera dig hos Försäkringskassan. Detta måste du göra för att ha rätt till olika typer av förmåner och bidrag, bland annat barnbidrag, bostadsbidrag och sjukersättning. När du har fyllt i en ansökan om registrering, kommer Försäkringskassan att pröva om du har rätt till barnbidrag och andra bidrag. Närmaste Försäkringskassekontor finns på Östra Nygatan 2 i Klippan.

SFI — Svenska för invandrare
Kurser i svenska för personer från andra länder anordnas av Artur Lundkvist utbildningscentrum. Om du vill läsa svenska, måste du kontakta Artur Lundkvist utbildningscentrum.

Söka jobb
Om du vill söka jobb i Sverige kan du anmäla dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Du hittar arbetsförmedlingen på Östra Nygatan 2 i Klippan.

Barnomsorg
Om du studerar eller arbetar och är i behov av barnomsorg kan du ansöka om en barnomsorgplats. Information om att ansöka om en barnomsorgsplats hittar du på sidan för barnomsorg.

Senast uppdaterad: