Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Ensamkommande barn barn

Fyll i beskrivning av bilden

Är Du intressad av att bli särskild förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn?

När ensamkommande barn kommer till Sverige och ansöker om asyl kommunplaceras de av Migrationsverket och det utses en God man under asylprocessen. Denne utses av Överförmyndarnämnden.

De barn som sedan beviljas uppehållstillstånd av Migrationsverket skall därefter ha en ”särskilt förordnad vårdnadshavare” till den dag de blir myndiga, denne utses av socialnämnden.

Perstorps kommun har nu asylsökande barn som beviljats permanent uppehållstillstånd och behöver därför rekrytera särskilt förordnade vårdnadshavare.

Migrationsprocessen för barnet är avklarad. Arbetsuppgifterna är att sörja för barnets rättigheter gentemot samhällets olika instanser som skola, socialtjänst och andra aktuella myndigheter, samt att hålla koll på barnets ekonomi.

För att kunna bli aktuell som särskilt förordnad vårdnadshavare gäller ungefär detsamma som för att bli God man, det vill säga att det görs förfrågningar och tas in intyg från kronofogdemyndigheten, polisens belastningsregister och socialtjänstregister samt personligt samtal med handläggare på socialförvaltningen.

Det utgår en månatlig ersättning i en arvodesdel och en omkostnadsdel. Arvodesdelen är skattepliktig, medan omkostnadsdelen är skattebefriad. Ersättningen är beslutad av socialnämnden och densamma som för God man.


Senast uppdaterad: