Till startsidan
Självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Synpunkter & felanmälan

Synpunkter & Felanmälan

Lyssna

Lyssna

Kontakta oss

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Medling

Fyll i beskrivning av bilden

Medling vid ungdomsbrott

Medling är ett frivilligt möte mellan en person som varit utsatt för brott och den ungdom (12-21 år) som begått brottet. Syftet med medlingen är att bägge parter ska kunna gå vidare stärkta, och lättare lämna händelsen bakom sig. Medling vid brott syftar också till att minska de negativa följderna av brottet.

Perstorps kommun erbjuder medling genom lekmannamedlare med tystnadsplikt

Medling är helt frivilligt för båda parter och riktar sig främst till unga lagöverträdare. Medling vid brott är en möjlighet för gärningspersonen och för brottsoffret att få tala om händelsen och möjlighet att bearbeta de negativa upplevelserna av brottet.

Det finns tre kriterier

  1. Det brott som medling gäller ska vara anmält till polisen.
  2. Gärningspersonen ska ha erkänt gärningen eller delaktighet i den.
  3. Både gärningsperson och brottsoffer skall vilja medverka frivilligt

Normalt delas medlingen upp i tre delar.

  1. Medlaren träffar brottsoffer för ett förmöte där medlare och brottsoffer talar om händelsen/brottet.
  2. Medlare och gärningsperson träffas för att tala om händelsen/ brottet
  3. Därefter träffas medlare/brottsoffer/gärningsperson tillsammans med opartiska medlare och i lugn och ro, för att få möjlighet att prata om brottshändelsen och eventuellt komma överens om framtida förhållningssätt.

För dig som utsatts för brott

Medling ger dig chansen att få ett ansikte på den som har orsakat dig skada. Du får berätta om dina upplevelser, förklara vilka konsekvenser det har haft för dig och få svar på frågor som du haft efter brottet.

För dig som begått brott

Genom att delta i medling får du en möjlighet att visa att du ångrar det du gjort och att be om ursäkt. Du tar ansvar för dina handlingar och visar mod genom att möta den du gjort illa. Åklagare och tingsrätt ska ta hänsyn till att du genom medling vill reda ut det som hänt.

Lite basfakta

När den som begått ett brott är under 21 ska kommunen enligt lag erbjuda medling. Socialstyrelsen är den myndighet som är ansvarig för tillsynen av medlingsverksamheten.

Medling ersätter inte en rättegång eller ett straff men åklagaren får information om gärningspersonen medverkan i eller inställning till medling. Medling kan ske både innan och efter en eventuell rättegång.

Hur går medling till?

Initiativet till medling kommer främst från polisen och socialtjänsten, men även parterna själva eller till exempel föräldrar och skola.

Parterna kontaktas av en medlare som ger information om medling. Medlaren inbjuder även till ett förberedande enskilt möte, ett så kallat förmöte.

Vid ett förmöte pratar man om hur medlingen går till, vilka regler som gäller och vad var och en vill ta upp vid medlingen. Om parterna efter förmötet vill genomföra medlingen, ordnar medlaren ett medlingsmöte där parterna får träffas tillsammans med medlaren.

Vad är en medlare?

En medlare är en person som gått en särskild utbildning för att genomföra medling. Medlaren skall vara opartisk och se till samtliga inblandades intressen. De som arbetar med medling har tystnadsplikt.

För mer information:

Familjebehandlare Magnus Hansson, magnus.hansson@perstorp.se
0435-393 09

PERSTORP.SE

PERSTORP.SE

PERSTORPS KOMMUN

Besöksadress

Hantverkaregatan 9D

284 31 Perstorp

Hitta hit


Organisationsnummer:

212000-0910

Kontakta kommunen

Perstorps Kommun

284 85 Perstorp


Telefon: 0435-390 00

Skicka e-post


Öppettider Kundtjänst

Måndag-torsdag: 10:00-12:00, 13:30-15:30

Fredagar: 10:00-12:00, 13:30-15:00


FÖLJ oss här

Facebook
Twitter
Instagram