Till startsidan
Självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Synpunkter & felanmälan

Synpunkter & Felanmälan

Lyssna

Lyssna

Kontakta oss

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Ilska och utbrott

Fyll i beskrivning av bilden

Den här sidan handlar om hjälp till barn och unga vid problem med ilska och utbrott. Här hittar du information om området och länkar till andra sidor, du hittar också information om var du kan vända dig för att få hjälp.

Det finns barn som utmanar sin omgivning genom att ofta störa och kanske till och med att förstöra för andra. Det är barn som ofta väcker irritation, ilska och besvikelse hos dem som finns omkring dem. Men barnens beteende är inte bara ett problem för omgivningen utan även för deras egensituation och framtid. Samtidigt som de här barnen utmanar vuxna i sin omgivning är de också mer beroende av förståelse och hjälp än andra.

Beteendeproblem

När barn upprepat bryter mot de regler, normer eller förväntningar som finns i uppväxtmiljön kan man kalla beteendet eller handlingsmönstret för ett beteendeproblem. De flesta beteendeproblem definieras utifrån den sociala gemenskapensvärderingar och normer. Ett visst handlande uppfattas som ett problem i en situation (protesten mot lärarens krav i klassrummet) men inte i en annan (protesten mot den som mobbar). Det finns en risk för att barn felaktigt anses ha beteendeproblem när de uppträder på ett sätt som i stunden provocerar oss vuxna, och därför måste vi också se hur vi eller andra i omgivningen har bidragit till barnets reaktioner.

Diagnostiska benämningar

Barns svårigheter kan beskrivas och benämnas på många olika sätt. De kan beskrivas som avgränsade nedsättningar av specifika förmågor, t.ex. svårigheter med inlärning, att använda sitt språk eller att kontrollera sina impulser och känslor. De kan också beskrivas som beteendemönster som kan sammanfattas med diagnostiska benämningar, t.ex. ADHD, trotssyndrom eller uppförandestörning.

Källa Socialstyrelsens skrift Barn som utmanar (PDF-dokument, )länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Veta mer

Sjukvårdsrådgivningen 1177 (Skåne) om Barn och unga som lätt får utbrottlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialstyrelsens skrift Barn som utmanar (PDF-dokument, )länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Här kan du få hjälp:

BVC - Barnavårdscentral (Region Skåne)

Barnhälsovård innebär återkommande hälsoundersökningar samt råd och stöd till föräldrar under barnets första sex år. Barnhälsovårdens övergripande mål är att främja barnens hälsa, utveckling och trygghet. Detta kan vi vara delaktiga i genom att stödja dig som förälder i ett aktivt föräldraskap. Barnhälsovården är frivillig och helt utan kostnad.

Barnavårds-/familjecentralen i Perstorp har ett nära samarbete med Familjens hus.

Telefon: 0435-66 63 30

Barn- och ungdomspsykiatri, BUP (Region Skåne)

Verksamheten för Barn- och ungdomspsykiatrinlänk till annan webbplats (BUP) har öppenvårdsmottagning med målsättning att bota, lindra och förebygga psykiska sjukdomar och störningar hos barn och ungdomar.

Telefon: 044-309 23 11

Akutvård BUP Skåne, telefon: 040-33 17 11

PERSTORP.SE

PERSTORP.SE

PERSTORPS KOMMUN

Besöksadress

Torget 1

284 31 Perstorp

Hitta hit


Organisationsnummer:

212000-0910

Kontakta kommunen

Perstorps Kommun

284 85 Perstorp


Telefon: 0435-390 00

Skicka e-post


Öppettider Kundtjänst

Måndag-torsdag, 08.00-16.30

Fredag, 08.00-15.00


FÖLJ oss här

Facebook
Twitter
Instagram