Du är här:

Ekonomiska problem

Fyll i beskrivning av bilden

Den här sidan handlar om hjälp till barn och unga vid problem med familjens ekonomi. Här hittar du information om området och länkar till andra sidor, du hittar också information om var du kan vända dig för att få hjälp.

Ekonomisk utsatthet kan innebära att barn eller ungdomar får leva och växa upp med mycket begränsade ekonomiska resurser. Det kan innebära att ens familj knappt har pengar för att täcka livets nödtorft som mat, hyra, el och kläder. Det kan också innebära att man klarar att täcka de materiella nödvändigheterna, men att man ändå tvingas leva på ett sätt som avviker från sociala normer och skälig levnadsstandard.

Veta mer

Sjukvårdsrådgivningen 1177 (Skåne) om Ekonomiskt stöd Länk till annan webbplats.

Här kan du få hjälp

Försörjningsstöd – individ & familjeomsorg (IFO)

Socialsekreterarna, som arbetar med området ekonomi, kan hjälpa till med budget- och skuldrådgivning. De kan också hjälpa till med att söka försörjningsstöd (även kallat ekonomiskt bistånd eller socialbidrag).

Telefon: 0435-390 00

Senast uppdaterad: