Till startsidan
Självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Synpunkter & felanmälan

Synpunkter & Felanmälan

Lyssna

Lyssna

Kontakta oss

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

ÖP 2030

Visionbild för ÖP2030

Översiktsplan 2030

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av kommunfullmäktige. Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Det kan gälla infrastruktursatsningar, bygglovprövningar på landsbygden med mera. Perstorps kommuns nya gällande översiktsplan, Översiktsplan 2030 antogs 2020-01-29 av kommunfullmäktige och vann laga kraft 2020-02-20.

Översiktsplanen har arbetats fram i en omfattande process där myndigheter, allmänheten, företagare, föreningar m.fl. fått tycka till i olika steg.

Processchemat ser du här. I år arbetar kommunen även fram en helt digital version av översiktsplanen.

 

Modell över planförfarande

 

Eventuella frågor besvaras av:
Mattias Bjellvi, plan-/byggchef/stadsarkitekt, 0435-391 79 eller mattias.bjellvi@perstorp.se


Antagen Översiktsplan 2030

Beslut i kommunfullmäktigePDF

TjänsteskrivelsePDF

Särskilt utlåtandePDF

Granskningsyttrande LänsstyrelsenPDF

PlanförslagPDF

MiljökonsekvensbeskrivningPDF

Framtidsbildöppnas i nytt fönster

Markanvändningskartaöppnas i nytt fönster

Notera: Upplever du problem med att ladda ner planförslaget i sin helhet finns kapitlen i pdf-form för separat nedladdning nedan. Dessutom kan underlaget som ingick i utställningförslaget ses under rubriken "Utställningsförslag Översiktsplan 2030".

Översiktsplanen uppdelad i kapitel
Utställningsförslag Översiktsplan 2030

PERSTORP.SE

PERSTORP.SE

PERSTORPS KOMMUN

Besöksadress

Hantverkaregatan 9D

284 31 Perstorp

Hitta hit


Organisationsnummer:

212000-0910

Kontakta kommunen

Perstorps Kommun

284 85 Perstorp


Telefon: 0435-390 00

Skicka e-post


Öppettider Kundtjänst

Måndag-torsdag: 10:00-12:00, 13:30-15:30

Fredagar: 10:00-12:00, 13:30-15:00


FÖLJ oss här

Facebook
Twitter
Instagram