Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Planeringsstrategi

Planeringsstrategin

Kommunfullmäktige antog 2024-03-20 17 § planeringsstrategin, överklagandeperioden för beslutet är tre veckor från det datum då beslutet tillkännagivits på kommunen digitala anslagstavla. Det är enbart på formella grunder en planeringsstrategi kan överklagas, det vill säga att den inte har tagits fram på ett lagenligt sätt. Till exempel att planeringsstrategin inte beslutats av kommunfullmäktige. En planeringsstrategi kan inte, precis som för översiktsplanen, överklagas med dess innehåll som grund (PBL 13 kap. 1 §).

När tiden för överklagande löpt ut utan att någon har överklagat, eller när eventuella överklaganden har prövats slutgiltigt och avslagits, vinner planeringsstrategin laga kraft.

 

Sista datum att överklaga beslutet att anta planeringsstrategin är den 11 april 2024. Överklagan görs till förvaltningsrätten i Malmö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. inom den tid anslaget sitter uppe.

I april 2020 tillkom en ändring i 3 kap. PBL i syfte att förenkla processen vid aktualisering av kommunens översiktsplan. Ändringen innebär att kommuner nu ska ta fram en planeringsstrategi som tar ställning till den gällande översiktsplanens aktualitet och det fortsatta arbetet med översiktsplanen.

Perstorps planeringsstrategi har arbetats fram i samarbete mellan Plan- & byggförvaltningen samt Kommunledningsförvaltningen.

 

 

Antagandehandlingar

Beslut i kommunfullmäktige Pdf, 521.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Planeringsstrategin Pdf, 879.5 kB.

Länsstyrelsens underlag Pdf, 646.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: