Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

TÖP 2030 avseende vindkraft

Tematiskt tillägg vindkraft

20 maj 2023 vann förslag till tematisk tillägg till översiktsplan 2030 avseende vindkraft laga kraft.

Ett tematiskt tillägg är en ändring av kommunens översiktsplan som syftar till att utveckla det politiska ställningstagandet gällande ett särskilt allmänt intresse som inte tagits upp i tillräckligt stor utsträckning i översiktsplanen.

Genom att ändra översiktsplanen med ett tillägg är det enbart den aktuella frågan som behandlas och inte samtliga frågor i översiktsplanen.

Ändring genom tillägg ska följa samma process som framtagandet av en ny översiktsplan enligt PBL 3 kap.

Uppdraget att låta Plan- och byggförvaltningen ta fram ett tematiskt tillägg är beslutat och givet av kommunfullmäktige, 2021-08-25, § 56.

Tillägget fanns utställt ut för samråd under perioden 2022-03-18 till och med 2022-05-05 och granskning 2022-11-29 till och med 2023-02-28.

Tillägget antogs av kommunfullmäktige den 2023-04-27 och fanns utställt under tre veckor, då inga överklaganden inkommit under denna period vann fullmäktiges beslut laga kraft 2023-05-20.

Senast uppdaterad: