Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Välkommen till Kart- och GIS-portalen

Omkonstruktion av de olika portalerna pågår närvarande.

Tisdag 16 januari och onsdag 17 januari genomfördes systemuppdateringar i vår GIS-portal. Planen var att portalerna skulle vara igång normalt igen torsdag 18 januari men det har visat sig att det är fortsatta problem efter uppdateringarna.

Portalerna kommer att bli tillgängliga efterhand, då ompublicering sker efter slutfört arbete.

 

 

 

Kommunkarta Perstorp

Kommunkartan

Omkonstruktion av kommunkartan pågår därmed saknas länk för närvarande, ompublicering sker efter slutfört arbete.

 

 

Lantmäteriets kartsök

Lantmäteriets kartsök

I Lantmäteriets kartsöktjänst kan du hitta fastigheter och adresser över hela landet. Du kan även skriva ut och spara din karta som pdf.

 Gång- och cykelvägar enligt Trafikverket

Gång- och cykelvägar enligt Trafikverket

För att se gång- och cykelvägar i tätorten, klicka på bilden här intill eller här Pdf, 226.9 kB, öppnas i nytt fönster.för att se karta i pdf-format.
Vad är GIS?


GIS står för Geografiska Informationssystem och är datoriserade system som används för att hantera lägesbunden information.

Alla företeelser som går att lokalisera till en plats kan hanteras i ett GIS. Det kan exempelvis gälla adresser, hållplatser, brottsstatistik, hemtjänstens kunder, taxeringsvärden, skolor, daghem bygglovsärenden, riksintressen eller fornlämningar.

GIS är ett verktyg för att knyta ihop objekt med geografiska lägen, oftast redovisade på kartor med annan information som statistik, bilder, ritningar eller videosekvenser.

GIS kan ge svar på frågor som:

  • Vad heter min fastighet?
  • Var ligger närmaste förskola/skola?
  • Vilka och hur många personer blir påverkade av ett miljöutsläpp?
  • Hur många elever bor tre kilometer från skolan?
  • Vilken är närmaste/snabbaste vägen mellan punkt A och B?
  • Vad får lov att byggas i ett aktuellt område?

Senast uppdaterad: