Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

ÖP 2030

Visionbild för ÖP2030

Översiktsplan 2030

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av kommunfullmäktige. Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Det kan gälla infrastruktursatsningar, bygglovprövningar på landsbygden med mera. Perstorps kommuns nya gällande översiktsplan, Översiktsplan 2030 antogs 2020-01-29 av kommunfullmäktige och vann laga kraft 2020-02-20.

Översiktsplanen har arbetats fram i en omfattande process där myndigheter, allmänheten, företagare, föreningar m.fl. fått tycka till i olika steg.

Processchemat ser du här. I år arbetar kommunen även fram en helt digital version av översiktsplanen.

 

Modell över planförfarande


För mer information, kontakta kommunens kundtjänst: 0435 - 390 00, kommunhuset(at)perstorp.se


Översiktsplanen uppdelad i kapitel
Utställningsförslag Översiktsplan 2030

Senast uppdaterad: