Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Översiktsplan 2030 - digital version

ÖP2030 Perstorps kommun. Bildcollage

Klicka på bilden för att se ÖP 2030 Perstorp i fullformat på skärmen

Plan- och byggförvaltningen har låtit utveckla denna digitala version av Översiktsplan 2030 Perstorps kommun, med interaktiva kartor.

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av kommunfullmäktige. Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Det kan gälla infrastruktursatsningar, bygglovsprövningar på landsbygden med mera. Perstorps kommuns nya gällande översiktsplan, Översiktsplan 2030 antogs 2020-01-29 av kommunfullmäktige och vann laga kraft 2020-02-20.

Notera att den digitala versionen av ÖP 2030 Perstorp fungerar bäst med webbläsare som Chrome, Firefox, Safari och Microsoft Edge. Tyvärr fungerar den mindre bra eller inte alls med vissa versioner av Internet Explorer.

Senast uppdaterad: