Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Audit och Dudit testformulär

Fyll i beskrivning av bilden

AUDIT och DUDIT är testformulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där du testa dina alkohol- och drogvanor och få tips på vad du kan göra för att få en bättre hälsa

Du som vill testa dina egna alkohol- och drogvanor rekommenderas att göra det via eScreen, klicka på länken här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fördelen med eScreen är att du får en personlig återkoppling på dina svar och rekommendationer vad du ska göra åt eventuella problem. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst och utan närmare förklaring avbryta. Notera att när alla uppgifter sammanställts kommer ingen att kunna utläsa vad just du har svarat eller vilka uppgifter som gäller just dig.

Du kan alltid logga in på eScreen.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här har du möjlighet att fylla i ett frågeformulär på tio frågor om alkoholvanor och ett på elva frågor om drogvanor. Det tar cirka 5-7 minuter att fylla i varje formulär. Om du ligger i riskzonen för alkohol- eller drogrelaterade problem, bör du också fylla i de fördjupade alkohol- och drogtesterna. Då får du veta mer om vad du får ut av alkohol eller droger, samt på vilket sätt alkohol eller droger minskar din livskvalité.

Direkt efter att du har fyllt i formulären får du också veta vad du kan göra för att förändra dina egna alkohol- eller drogvanor så att du får bättre fysisk och psykisk hälsa.

Testformulären finns även att ladda hem i PDF-format här:

AUDIT har ursprungligen tagits fram av Världshälsoorganisationen (WHO).

Senast uppdaterad: