Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Stöd till anhöriga anhöriga

Träffpunkten på Postgatan 2 Ybbåsen

Träffpunkten, Ybbåsen, Postgatan 2

1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen

SoL 5 kap. 10§

Den innebär att:

Kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för dig som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående med funktionshinder.

Vem berörs av lagen?

Bestämmelsen berör dig som vårdar eller hjälper en närstående. Kommunens skyldighet att erbjuda stöd är inte kopplat till att man vårdar eller hjälper en närstående med viss sjukdom eller diagnos, viss ålder eller typ av funktionsnedsättning. Det kan alltså handla om anhöriga till personer med missbruks– och beroendeproblem, till personer som har fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar eller vuxna barn till äldre som behöver din hjälp. Du avgör själv om du anser att lagen gäller dig och din situation.

Att ge eller få vård och omsorg kan ske mellan föräldrar och barn, och mellan vuxna barn och föräldrar. Det kan handla om hjälp mellan makar, eller mellan syskon, grannar och goda vänner.

Socialförvaltningen i Perstorps kommun

Ett avgiftsfritt anhörigstöd har kommit till för att stödja och hjälpa dig som själv hjälper eller ger omsorg till någon i din närhet.

Anhörigkonsulenten erbjuder stöd till anhöriga från 18 års ålder. Barn som är anhöriga och i behov av stöd hänvisas till Individ och familjeomsorgen.

Anhörigstödet har fokus på dig som är anhörig vilket är viktigt. Du bestämmer själv vilket stöd du vill ta emot. Vi utgår från vad du själv vill och den livssituation du befinner dig i.

Anhörigkonsulenten har sekretess och dokumenterar inte.Det här kan anhörigkonsulenten hjälpa dig med:

Information och rådgivning

Har du frågor eller funderingar över något? Önskar du veta vilken hjälp just du kan få? Eller din närstående? Önskar du komma i kontakt med någon intresseförening eller få kontaktuppgifter till någon i kommunen? Kontakta då kommunens anhörigkonsulent.

Du får svar på det som du behöver veta mer om, hur du går tillväga i olika situationer och vart du kan vända dig.


Anhörigsamtal

Behöver du någon att prata med? Du är välkommen att boka tid för enskilt anhörigsamtal där vi pratar om hur du upplever din situation. Ibland är det skönt att få prata i lugn och ro, få vägledning, bekräftelse, uppmuntran och hjälp till att se olika lösningar.

Regelbunden telefonkontakt

Om du vill så kan anhörigkonsulenten ringa upp dig lite då och då och prata en stund om hur du har det och hur det går för dig och om det är något som du behöver hjälp med.

Samtalsgrupper

Du är välkommen att delta i en samtalsgrupp där du träffar och delar erfarenheter tillsammans med andra anhöriga som är i liknande situation som du är i. Grupperna leds av anhörigkonsulenten. Det går bra att ansluta till grupperna efterhand och man deltar så länge som man själv känner behov av det. Anmäl ditt intresse till anhörigkonsulenten så får du mer information.

Anhörigvårdarkort

Kortets syfte är att öka din och din närståendes trygghet och att i händelse av din sjukdom eller olycka finns det kontaktuppgifter på personer som kan hjälpa din närstående. Förvaras vid din ID-handling/körkort.

Anhörigutbildning

Utbildningen ger dig kunskap, redskap och råd om sådant som är bra att känna till när man är anhörig. Utbildningen är kostnadsfri och erbjuds vid fyra tillfällen per år. Anhöriga har också möjlighet att delta i studiecirklar med olika teman.

Hälsoförebyggande aktiviteter
Egen hälsa är viktig för dig som är anhörig. Du får lära dig övningar som minskar stress och hjälper dig att slappna av. Vid olika tematräfar tar vi upp ämnen som är viktiga för hälsan.


Stöd som du och din närstående kan ansöka om:

Insatser som riktar sig till din närstående kan också fungera som ett stöd. Exempel på sådant stöd är; avlösning i olika former som ger dig en tids ledighet från ditt åtagande, trygghetslarm, hjälpmedel, mat hemlevererat, försörjningsstöd för din närstående mm. Det är din närstående som ansöker om detta. Du kan själv ansöka om insatser som är individuellt anpassade till dina egna behov som anhörig.


För mer information, kontakta kommunens kundtjänst: 0435 - 390 00, kommunhuset(at)perstorp.seStödlinjer:

  • Anhörigas riksförbund—Anhöriglinjen tel. 0200-23 95 00
  • www.anhoriga.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Natinellt kompetenscentrum anhöriga)
  • Föräldratelefonen telefon: 020 85 20 00
  • Självmordslinjen tel. 90101
  • Äldretelefonen telefon: 020 22 22 33
  • Jourhavande medmänniska telefon: 08 702 16 80
  • Nationella hjälplinjen telefon: 020 22 00 60 erbjuder psykologisk hjälp till människor i kris
  • eller som befinner sig i svåra livssituationer, både för egens del och för någon närstående.
  • 1177 Vårdguiden Anhörig - närstående

Senast uppdaterad: