Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Patientnämnden

Fyll i beskrivning av bilden

Har du synpunkter på vården?
Har du frågor eller synpunkter på vården eller det bemötandet du fått så tala i första hand med personalen eller verksamhetschefen. Känns det svårt att framföra synpunkter till personalen, kan du vända dig till Patientnämnden.

Patientnämnden är till för dig
Patientnämnden är till för dig som har frågor, synpunkter eller klagomål när det gäller:

  • All offentligt finansierad hälso- och sjukvård
  • Vården inom kommunerna enligt avtal
  • Folktandvården

Patientnämnden ska enligt lagen

  • Hjälpa patienter/vårdtagare att får den information de behöver för att kunna ta tillvara sina intressen i hälso- och sjukvården
  • Främja kontakter mellan patienter/vårdtagare och personal
  • Hjälpa patienter/vårdtagare att vända sig till rätt myndighet
  • Rapportera iakttagelser och avvikelser, som är av betydelse för patienten/vårdtagaren, till vårdgivare och vårdenheter

Patientnämndens tjänstemän och politiker har tystnadsplikt. När du vänder dig till patientnämnden får du kontakt med någon av tjänstemännen på Patientnämndens kansli i Kristianstad eller Lund.

Patientnämndens kansli
Tfn 0770-11 00 10, patientnamnden.kansli@skane.se

Senast uppdaterad: