Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

 Du är här:

Demens

Fyll i beskrivning av bilden

Drabbar hjärnans funktion

Demens är ett samlingsnamn för ett antal sjukdomar och skador som drabbar hjärnans funktion.
Att drabbas av en demenssjukdom innebär en försämring av minnet, språket, logiken och andra kognitiva funktioner vilket medför problem i det dagliga livet.

Demens tillhör inte det normala åldrandet men symptomen kan till en början likna de förändringar som kännetecknar ett normalt åldrande. Demenssjukdomen ger sig oftast till känna i högre ålder, men kan i enstaka fall debutera i tidig ålder.

Lindrig demenssjukdom kan vara svår att avgränsa från det normala åldrandet. Du bör dock söka hjälp när det känns som om något i vardagen inte längre stämmer eller är som förut, till exempel svårigheter med att komma ihåg inbokade tider, betala räkningar, ta sin medicin. Andra vanliga symtom är viktminskning, isolering och oro.

Om du själv eller någon anhörig/närstående har minnessvårigheter eller andra symtom som du tror kan vara en begynnande demens, eller har frågor och funderingar kring demenssjukdomar, behandlingar, bemötande eller anhörigstöd är du välkommen att kontakta kommunens sjuksköterskor.


Länkar:
Demensförbundet Länk till annan webbplats.
Demenscentrum Länk till annan webbplats.
Alzheimerföreningen Länk till annan webbplats.
Lokalt vårdprogram för demens Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: