Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Vårt systematiska kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete


Kvalitetsarbete är att ständigt göra verksamheten bättre och använda resurserna på bästa sätt. Perstorps kommuns kvalitetshjul visar hur det kontinuerliga kvalitetsarbetet går till. Förvaltningen arbetar utifrån Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2011:9 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Verktyg som förvaltningen använder sig av i det systematiska kvalitetsarbetet är:

  • Avvikelser, synpunkter och klagomål
  • Internkontroll
  • Egenkontroll
  • Processbeskrivning

Förvaltning och respektive verksamhet planerar kvalitetsarbetet under hösten. Genomförandet av plan och förbättringar pågår under hela kalenderåret och följs upp kontunuerligt i förvaltningens verksamhet.

Senast uppdaterad: