Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Kommunövergripande

Kommunövergripande resultat

På kommunövergripande nivå görs flera undersökningar som mäter kvalitet, upplevelser och resultat. Kommunens Kvalitet i Korthet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (KKiK), Medborgarundersökningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Öppna jämförelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är några exempel på undersökningar som ger en indikation på vilken nivå kommunen håller. Här följer en överblick över Perstorps kommuns resultat i de olika undersökningarna.

Kommunens kvalitet i korthet, KKIK

Undersökningen består av ett antal områden som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet ur ett invånarperspektiv. Eftersom över 260 kommuner arbetar med KKiK är verktyget en bra måttstock för att jämföra resultatet med andra kommuner inom områdena Barn och unga, Stöd och omsorg och Samhälle och miljö.

Vill du veta mer om KKIK? Läs här (SKR) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta del av Perstorps kommuns resultat via Kolada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medborgarundersökningen

Statistiska centralbyrån (SCB) genomför årligen en medborgarundersökning i de kommuner som väljer att delta. Undersökningen vänder sig till slumpmässigt utvalda kommuninvånare och hjälper oss att få reda på vad våra invånare tycker om vår kommun. Undersökningen skickades ut till hela 1000 Perstorpsbor som fick möjlighet att tycka till om kommunen och dess verksamheter.

Det var 361 Perstorpbor som valde att svara på undersökningen, dvs 36% i svarsfrekvens.

Under 2021 valde sammanlagt 161 kommuner i Sverige att delta.

Vad tycker kommunens invånare?

77% av Perstorpsborna tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på.

72% av Perstorpsborna tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt.

Alla resultat från medborgarundersökningen 2021 hittar du HÄR! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Resultatet från medborgarundersökningen används för att t.ex följa upp kommunens måluppfyllelse som presenteras i kommunens årsredovisning. Resultatet används också som ett underlag för framtida utveckling av Perstorps kommun. Därför är det viktigt för oss att du som får enkäten verkligen svarar då ett högt deltagande ger en tydligare bild hur du som kommuninvånare upplever Perstorps kommun.

Svenskt Näringslivs kommunranking

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner med syfte att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. I undersökningen betygsätter företagen sina hemkommuner gällande servicen till företag, kommunikationer samt kommunpolitikers och skolans attityder till företagande.

2021 placerar Perstorp sig på plats 124 av Sveriges 290 kommuner. Rankingen bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

Resultat Svenskt Näringslivs kommunranking Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppna jämförelser: Trygghet och säkerhet

Rapporten sammanställs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och redovisar indikatorer på hur Sveriges kommuner ligger till i arbetet med trygghet och säkerhet. Uppgifterna i rapporten bygger på nationell statistik från Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Statistiska centralbyrån (SCB), Brottsförebyggande rådet (BRÅ) samt SOS Alarm AB.

Resultat Öppna jämförelser: Trygghet och säkerhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: