Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Viktigt meddelande till allmänheten

Signalen viktigt meddelande till allmänheten

Foto: MSB

Varnings- och informationssystemet – Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) används för att varna och informera allmänheten vid stora olyckor och allvarliga händelser. Lär dig vad utomhussignalen betyder.

Systemet testas fyra gånger per år (första helgfria måndagen i månaden).

Varning utomhus kan i princip ske i alla tätorter med mer än 1 000 invånare samt inom särskilda områden runt våra kärnkraftverk. För detta system finns cirka 4 500 ljudsändare installerade. De kan användas för varning vid alla typer av faror och då sänds signalen ”Viktigt Meddelande” som följs av information i radio och TV.

Signalen kan till exempel utlösas vid bränder med stark rökutveckling, vid gasutsläpp, svåra oväder eller vid störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Utomhusvarningssystemet kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle råka i krig.

Utrustningen i utomhusvarningssystemet ägs av staten och kommunerna är användare och ansvarar också för drift och underhåll. Utrustningen sitter ofta på hustak.


Hur låter larmet?

Signalen hörs i sju sekunder i taget med 14 sekunders tystnad emellan. När faran är över hörs en annan längre signal.

Signalerna provas klockan 15:00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december.

Vid prov ges även information i radion. (Hör signalen på kommunens Facebooksida) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Hur gör jag när larmet går?

När du hör signalen ska du:

 • Gå inomhus
 • Stänga alla dörrar, fönster ventiler och fläktar
 • Lyssna på Sveriges Radio P4 eller se på TV, där du får mer information.

Krisinformation.se

Du kan också gå in på myndigheternas gemensamma webbplats för Krisinformation där du alltid kan få relevant information: Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Krisinformation.se finns också på X (Twitte)r som @Krisinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.och på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I de här radio- och TV-kanalerna kan du få information i en VMA-situation:

 • Sveriges Radios FM-kanaler
 • Sveriges Television
 • Sveriges Utbildningsradio
 • TV4
 • Kanal 5
 • Kanal 9

På SVT:s Text-TV sidan 100 anges när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.


113 13

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer som du kan ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.

All information som lämnas på 113 13 är verifierad information, det vill säga den är avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller en översvämning.

Informationsnumret 113 13 ringer du när du vill få eller lämna information vid olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel vara vid större stormar, influensaepidemier, större trafikolyckor, jordskalv och andra större händelser i samhället. Du kan både få information och lämna information om en pågående händelse.

Tänk på att:

 • Vid en allvarlig händelse är det lätt att rykten och desinformation sprids.
 • Medverka aldrig till att osanna uppgifter sprids.
 • Se till att ha en batteridriven eller solcellsdriven radio hemma
 • Ring bara larmnumret 112 om du befinner dig i ett nödläge.

Senast uppdaterad: