Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Tillfällig övernattning

Kuddar

Du som fastighetsägare eller arrangör har ett stort ansvar vid tillfälliga övernattningar.

Du som fastighetsägare eller arrangör har ett stort ansvar vid tillfälliga övernattningar.
För att det ska vara tryggt och säkert för personerna som vistas i lokalen är det viktigt att du är medveten om vilket ansvar du har och vilka lagar och regler som du måste följa.

Du som äger eller använder lokalen ansvarar

Föreningar och organisationer anordnar ibland övernattningar i lokaler som vanligtvis inte är avsedda för övernattning. Exempel på sådana lokaler är idrottshallar, skolsalar, fritidshem och kyrkoförsamlingars lokaler. De som övernattar känner kanske inte till lokalerna så bra eller hur de ska utrymma byggnaden om det skulle börja brinna. Byggnaden saknar kanske dessutom brandlarm eller brandvarnare.

Anmäl den tillfälliga övernattningen

Du som äger eller använder en lokal ska se till att det finns åtgärder för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand, enligt lagen om skydd mot olyckor. Detta innebär att du som är ägare eller arrangör har ett stort ansvar för hur övernattningen arrangeras med hänsyn till det brandskydd som finns. Eftersom det handlar om personers säkerhet ställer det höga krav på dig som är ägare eller arrangör.

Senast två veckor innan övernattningen ska du skicka in blanketten nedan till räddningstjänsten. Samtliga punkter i blanketten måste vara okej för att ni ska få ha en övernattning i lokalen.

Vi måste ha din anmälan för att säkerställa att brandskyddet är tillräckligt bra. Räddningstjänsten behöver dessutom få veta att det finns människor i byggnaden, som annars normalt är tom på nätterna.

Senast uppdaterad: