Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Sevesodirektivet - verksamheter som hanterar farliga ämnen

Fyll i beskrivning av bilden

Enligt Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor ska du som kan bli berörd informeras om riskerna och hur du ska agera vid en olyckshändelse.

Bor du eller arbetar intill en sådan verksamhet är det viktigt att du läser igenom informationen och att alla i familjen vet hur de ska agera vid en händelse.

Syftet är att du ska få information om vilka olyckor som kan inträffa och hur du i så fall ska agera. 

Läs mer:

Så varnas du vid en allvarlig olycka:

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att allmänheten riskerar att påverkas kommer räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA).


Vad gör du om larmet går?

Om larmet går eller om du hamnar i rök eller gasmoln, följ nedanstående åtgärder

  • Om du är ute, gå inomhus
  • Stäng fönster, dörrar och ventilation
  • Lyssna på Sveriges Radio P4 eller gå in på www.krisinformation.se web, app eller sociala medier.
  • Avvakta instruktioner via radio, tv eller www.krisinformation.se
  • Tänk på vindriktningen och rör dig bort från olyckan genom att gå vinkelrätt mot vinden.


Verksamheter i Perstorp som omfattas av Sevesodirektivet


Anläggningar klassade på den högre kravnivån:


Anläggningar klassade på den lägre kravnivån:

 


Om larmet går

Om en olycka inträffar meddelas allmänheten genom varnings- och informationssystemet VMA – Viktigt Meddelande till Allmänheten.
Det finns ett internt gaslarm som hörs ut i samhället. Vid fara för personer utanför industriparken startar samhällets VMA.


VMA

Vid större händelser som kan påverka utanför företagens områden, aktiveras Viktigt meddelande till allmänheten – VMA. Viktigt meddelande till allmänheten


Informationsbroschyr

Senast uppdaterad: