Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Sevesodirektivet - verksamheter som hanterar farliga ämnen

Fyll i beskrivning av bilden

Enligt Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor ska du som kan bli berörd informeras om riskerna och hur du ska agera vid en olyckshändelse.

Bor du eller arbetar intill en sådan verksamhet är det viktigt att du läser igenom informationen och att alla i familjen vet hur de ska agera vid en händelse. Syftet är att du ska få information om vilka olyckor som kan inträffa och hur du i så fall ska agera. 


Verksamheter i Perstorp som omfattas av Sevesodirektivet


Anläggningar klassade på den högre kravnivån enligt SEVESO-direktivet:

Celanese Production Sweden AB
Celanese är en tillverkare av miljöanpassade, vattenbaserade bindemedel för bland annat färg-, lim-, pappers-, textil- och non-wowenindustrin, med mer än 40 års erfarenhet inom området.

Farliga ämnen
Eten – Extremt brandfarlig gas
Vinylacetat – Mycket brandfarlig vätska och ånga Vinylklorid – Extremt brandfarlig gas

Kontakt
Celanese Production Sweden AB
Risebegavägen 12
284 34 Perstorp
Tel. 0435-340 60
www.celanese.com

 

Bi-Qem Resins AB
Bi-Qem Resins AB tillverkar fenol/formalin-baserade bindemedel för industriellt bruk.

Farliga ämnen
Fenol – Giftig
Formalin/Formaldehyd – Giftig


Kontakt:
Bi-Qem Resins AB
Perstorp Industripark
284 80 Perstorp
Tel: 0435-468 000
E-post: info.ch[a]bi-qem.com
www.biqem.com/sweden


Perstorp Specialty Chemicals AB
Perstorp Specialty Chemicals AB producerar olika typer av specialkemikalier. Produkterna används i en rad olika applikationer såsom bindemedel till färg- och lacktillverkning samt ensileringsmedel.


Farliga ämnen
Formalin/Formaldehyd – Giftig
Ammoniak – Giftig och miljöfarlig
Allylklorid – Mycket brandfarlig vätska, giftig och miljöfarlig
Acetaldehyd – Extremt brandfarlig vätska Metanol – Mycket brandfarlig vätska och giftig Eldningsolja – Miljöfarlig

Kontakt:
Perstorp Specialty Chemicals AB
284 80 Perstorp
Tel. 0435-380 00
E-post:
www.perstorp.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Anläggningar klassade på den lägre kravnivån enligt SEVESO-direktivet:

Flowcrete Sweden AB
Flowcrete Sweden AB producerar golvlösningar för industri och offentlig miljö baserade på härdplaster.

Farliga ämnen
Lågmolekylärtepoxiharts - Miljöfarlig Isoforondiamin – Miljöfarlig

Kontakt:
Flowcrete Sweden AB
284 80 Perstorp
Tel. 0435-400 110
www.flowcrete.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Nippon Gases Sverige AB
Luftgasfabriken producerar flytande syrgas, kvävgas och argongas. Råvaran luft kyls ner till mycket låga temperaturer, vid minus 190–200 grader C blir de olika komponenterna flytande och separeras då genom destillation. Kompo- nenterna mellanlagras och distribueras sedan med tankbilar.

Farliga ämnen
Oxygen - Oxiderande, gas under tryck

Kontakt:
Nippon Gases Sverige AB
284 80 Perstorp
Tel. 0775-206 500
E-post: sverige[a]nippongases.com
www.nippongases.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


ESAB Perstorp AB

Farliga ämnen
Gasol

Kontakt:
Esab Perstorp
Elektrodvägen 12
284 33 Perstorp
Tel. 031-50 90 00
www.esab.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Johanssons Berg i Heljalt AB

Farliga ämnen:
Explosiva, oxiderade och brandfarliga

Kontakt:
Johanssons Berg i Hejalt AB
Åsbovägen 201
284 92 Perstorp
Tel: 0435-321 26
E-post: info[a]johanssonsgrus.se
www.johanssonsgrus.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Tillsyn av Länsstyrelsen

Det är Länsstyrelsen som bedriver tillsyn av efterlevnaden av Seveso-lagstiftningen. Här kan du se när senaste tillsyns besöket gjordes på respektive företag. Senaste tillsynsbesök - Länsstyrelsen Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om larmet går

Om en olycka inträffar meddelas allmänheten genom varnings- och informationssystemet VMA – Viktigt Meddelande till Allmänheten.
Det finns ett internt gaslarm som hörs ut i samhället. Vid fara för personer utanför industriparken startar samhällets VMA.


VMA

Vid större händelser som kan påverka utanför företagens områden, aktiveras Viktigt meddelande till allmänheten – VMA. Viktigt meddelande till allmänheten


Informationsbroschyr

Senast uppdaterad:

Till toppen