Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Explosiv vara

Explosiva varor

Du behöver ansöka om tillstånd för explosiv vara. Läs mer i informationen här på sidan.

Om du har en verksamhet som hanterar explosiva varor behöver du ha tillstånd för det. Det finns lagar, regler och föreskrifter som styr hanteringen av explosiva varor.

Det här är explosiva varor

Exempel på explosiva varor är:

  • sprängämnen
  • tändmedel
  • krut, ammunition och pyrotekniska artiklar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har i uppgift att ta fram föreskrifter och allmänna råd om hur man ska hantera explosiva varor.
Det är också MSB som bestämmer vad som är en explosiv vara.

Ansök om tillstånd för explosiv vara

Du behöver ansöka om tillstånd för explosiv vara.
Det finns en vägledning för att du ska kunna fylla i blanketten med den information som räddningstjänsten behöver för att kunna avgöra om du får tillstånd. Räddningstjänsten tar ut en avgift när du söker tillstånd och får tillsyn.

 

Tillstånd för explosiv vara

Du behöver i princip alltid ha tillstånd för att förvara, hantera och överföra explosiva varor.

Det finns några undantag när du inte behöver tillstånd. Du behöver inte ha tillstånd för hantering om du:

  • har tillstånd enligt vapenlagen att ha vapen och om du hanterar max fem kilo krut i riskgrupp för det vapnet, alternativt 1,3 eller 1,4 kilo för eget bruk

  • förvarar ett antal produkter enligt särskilda villkor. Exempel är fyrverkeriartiklar för allmänheten, där du får hantera max högst fem kilo för eget bruk utan tillstånd.


 

Så går tillståndsprocessen till

Du som ansöker kan följa de olika stegen i processen om tillståndet.

1. Inkommen ansökan och mottagningsbevis

När räddningstjänsten får din tillståndsansökan diarieför vi den och en tillståndshandläggare tilldelas ärendet. Du får ett svar från administratör om att din ansökan är inkommen.

2. Kontakt av handläggare

När handläggaren börjar hantera ditt ärende, tar denne kontakt med dig. Det är sedan till din handläggare du ska vända dig till vid frågor om din tillståndsansökan.

3. Granskning av ansökan

Om tillståndshandläggaren bedömer att det saknas viktig information eller om du behöver ändra något i din ansökan får du en begäran om komplettering.

4. Eventuellt platsbesök

Vid behov kan tillståndshandläggaren behöva boka in ett besök hos er. Detta för att få en tydligare bild av er planerade hantering av brandfarlig/explosiv vara samt för att muntligen diskutera er tillståndsansökan.

5. Eventuell begäran om komplettering

Om tillståndshandläggaren bedömer att det saknas viktig information eller om du behöver ändra något i din ansökan får du en begäran om komplettering.

6. Granskning av komplettering

Om du har behövt komplettera din ansökan granskar handläggaren dina handlingar igen. Om du skulle komplettera med fler uppgifter kontaktar handläggaren dig.

7. Tillståndsbevis

Handläggaren skriver ett tillståndsbevis när handlingarna är kompletta. Du får beviset och det är väldigt viktigt att du läser igenom det noga.

8. Eventuell kontroll av anläggningen

Efter utförande av tillståndsbevis kan räddningstjänsten i vissa fall behöva komma ut på plats innan hanteringen påbörjas. I de fallen kommer det förtydligas i tillståndsbeviset.

Senast uppdaterad: