Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Elda utomhus

Eld utomhus

Elda utomhus är förbjudet under perioden 1 april - 30 september med undantag för Valborgsmässoafton. Tänk på att du eldar alltid på egen risk. Läs mer på Söderåsens Miljöförbunds webbplats.

Eldningsförbud 1 april-30 september

Du får inte elda någonting inom detaljplanerat område mellan 1 april och 30 september, eftersom det då råder eldningsförbud. Övrig tid får du får elda mindre mängder trädgårdsavfall även inom detaljplanelagt område. Valborgsmässoafton är undantaget från det generella eldningsförbudet. Den 30 april är det tillåtet att elda torrt trädgårdsavfall.
Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras eller lämnas till kommunens återvinningscentraler. Du får elda mindre mängder trädgårdsavfall som ris, kvistar och grenar under förutsättning att det inte stör dina grannar och omgivning eller påverkar miljön negativt. Grövre vedartat trädgårdsavfall kan även användas som ved i den egna pannan.

Läs mer på Söderåsens Miljöförbuds webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Elda bara trädgårdsavfall

När det inte råder eldningsförbud kan du elda trädgårdsavfall som inte går att kompostera, exempelvis torra ris, kvistar och grenar. Du ska då elda så att eldningen inte orsakar besvär för grannar genom bland annat rök, lukt och sotflagor. Du kan också lämna ditt trädgårdsavfall på en återvinningscentral.

Du får inte elda hushållsavfall, plast, träpallar med mera, eftersom det då bildas och frigörs skadliga ämnen som kan innebära hälsorisker för dig och din omgivning. Om du har grovavfall ska du lämna det på en återvinningscentral, eller beställa hämtning av avfallet.


Tänka på att

  • bara elda torra grenar, kvistar och ris - inte blött gräs eller våta löv
  • elda i små högar
  • inte elda när det är torrt eller blåsigt väder
  • alltid ha släckredskap till hands som exempelvis vatten, spadar och räfsor
  • du ska kunna ringa 112 om elden skulle sprida sig
  • släcka eld och all glöd ordentligt innan du lämnar platsen. Kontrollera platsen efter ett par timmar så att glöden inte har blossat upp
  • du är ansvarig och kan ställas till svars för eldning, grillning eller om du slänger en fimp som orsakar en brand
  • du inte får elda när det är eldningsförbud.

Utfärdat eldningsförbud

Under tidsperioden 1 april – 31 oktober uppdateras brandriskprognosen dagligen. Under övrig tid sker uppdatering endast vid extrema väderförhållanden med ihållande torka.

Du kan se den aktuella brandriskprognosen för Perstorp HÄR. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Får man grilla vid eldningsförbud?

Att grilla är det samma som att elda. När det är eldningsförbud kan du få grilla på fasta grillplatser ovanför mark. Grillplatser är ofta byggda i betong och sten för att minska risken att en eld sprider sig. Ha alltid vatten nära till hands och släck elden ordentligt innan du lämnar platsen.

Räddningstjänsten uppmanar alltid att undvika engångsgrillar eftersom de är låga och blir väldigt varma.

Om du grillar hemma ska grillen stå på ben för att minska risken att elden sprider sig. Placera grillen så att den inte står nära någon byggnad eller annat material där en eld kan sprida sig.

Mer information

Senast uppdaterad: