Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Eldning av trädgårdsavfall

Eld utomhus

Från och med 1 januari 2024 gäller en ny lagstiftning i avfallsförordningen. Läs mer nedan eller på Söderåsens Miljöförbunds webbplats.

Från och med 1 januari 2024 gäller en ny lagstiftning i avfallsförordningen (2020:614).

Förändringen innebär att trädgårdsavfall ska komposteras eller lämnas till återvinningscentralen. Det har tidigare varit tillåtet att elda trädgårdsavfall på sin tomt, men det är det inte längre. För att ta hand om ditt avfall på rätt sätt ska du göra något av följande:

  • kompostera avfallet i din trädgård,
  • lämna det till återvinningscentralen,
  • beställa hämtning av trädgårdsavfallet från kommunens renhållningsbolag.

Söderåsens Miljöförbundet gör med anledning av ovan en uppdatering av de lokala hälsoskyddsföreskrifterna så rätt information gäller.

Vad gäller för Valborgsmässobrasa?

Söderåsens miljöförbund gör bedömningen att det inte behövs dispens för Valborgsmässobrasa.

Om det är eldningsförbud eller finns andra omständigheter, såsom till exempel hårda vindar ska eldning inte ske.

Om du blir störd av eldning

Om någon eldar ska du i första hand själv prata med personen. Om det inte hjälper kan du kontakta Söderåsens miljöförbund.

Tillsyn av eldning av trädgårds- och parkavfall prioriteras inte i nuläget miljöförbundet förutsatt det inte uppstår olägenheter för människors hälsa eller miljön av betydande art.

Kontakt Söderåsens Miljöförbund:
E-post: info@smfo.se
Telefon: 0435-78 24 70

 

Brandriskprognos

Under tidsperioden 1 april – 31 oktober uppdateras brandriskprognosen dagligen. Under övrig tid sker uppdatering endast vid extrema väderförhållanden med ihållande torka.


Senast uppdaterad: