Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Brandfarlig vara

Brinnande tändsticka

Den som yrkesmässigt hanterar brandfarliga varor som gaser och vätskor måste söka tillstånd för detta. Tillstånd söks hos Räddningstjänsten.

Stort regelverk

Det finns ett omfattande regelverk som talar om hur du ska göra för att hantera brandfarliga och explosiva varor på ett säkert sätt.

Vad är brandfarlig vara?

En brandfarlig vara är exempelvis:

  • brandfarlig gas, till exempel gasol och acetylen
  • brandfarliga vätskor som har en flampunkt som är lägre än 100°C, bland annat bensin och spolarvätska
  • vissa särskilt angivna brandreaktiva varor, till exempel organiska peroxider och ammoniumnitrat.

Hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, hittar du mer information om brandfarliga varor och vägledning.

Blanketter och vägledning

Du behöver ansöka om tillstånd för brandfarlig vara.
Det finns en vägledning för att du ska kunna fylla i blanketten med den information som räddningstjänsten behöver för att kunna avgöra om du får tillstånd.

Räddningstjänsten tar ut en avgift när du söker tillstånd och får tillsyn.Tillståndspliktig mängd

Du får hantera en viss mängd av brandfarliga varor utan att du behöver ha tillstånd. På Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, hittar du mer information om vilka mängder av brandfarliga varor du får hantera och när du behöver söka tillstånd.

MSB om tillståndspliktig mängd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Tillståndsprocessen

Du som ansöker kan följa de olika stegen i processen om tillståndet.

1. Inkommen ansökan och mottagningsbevis

När räddningstjänsten får tillståndsansökan diarieförs denna och en tillståndshandläggare får ärendet. Du kommer att få ett mottagningsbevis med information om ärendet.

2. Granskning av ansökan

Handläggaren kontrollerar din ansökan och dina handlingar.

3. Begäran om komplettering?

Om tillståndshandläggaren bedömer att det saknas viktig information eller om du behöver ändra något i din ansökan får du en begäran om komplettering.

4. Granskning av komplettering

Om du har behövt komplettera din ansökan granskar handläggaren dina handlingar igen. Om du skulle komplettera med fler uppgifter kontaktar handläggaren dig.

5. Tillståndsbevis

Handläggaren skriver ett tillståndsbevis när handlingarna är kompletta. Du får beviset och det är väldigt viktigt att du läser igenom det noga.

6. Kontroll av anläggningen

När du har fått tillståndsbeviset gör räddningstjänsten en granskning av din anläggning. Räddningstjänsten kontrollerar att du hanterar och förvarar varorna på rätt sätt och enligt de villkor som finns i ditt tillstånd. När du har fått en godkänd granskning, eller när du har åtgärdat brister från kontrollen, kan du få börja hantera explosiva varor.

7. Granskningsprotokoll

Räddningstjänsten skriver ett granskningsprotokoll när granskningen är gjord.

8. Tillståndet gäller och ärendet avslutas

Om det inte finns några brister vid granskningen, eller om bristerna har åtgärdats, gäller tillståndet för att hantera explosiv vara. Ärendet är därmed avslutat.

Vill du veta mer?

Kontakta räddningstjänsten för mer information:

Kontakt räddningstjänsten

Senast uppdaterad: