Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Är det eldningsförbud?

Fyll i beskrivning av bilden

Eldningsförbud 1 april-30 september

Du får inte elda någonting inom detaljplanerat område mellan 1 april och 30 september, eftersom det då råder eldningsförbud. Övrig tid får du får elda mindre mängder trädgårdsavfall även inom detaljplanelagt område. Valborgsmässoafton är undantaget från det generella eldningsförbudet. Den 30 april är det tillåtet att elda torrt trädgårdsavfall.
Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras eller lämnas till kommunens återvinningscentraler. Du får elda mindre mängder trädgårdsavfall som ris, kvistar och grenar under förutsättning att det inte stör dina grannar och omgivning eller påverkar miljön negativt. Grövre vedartat trädgårdsavfall kan även användas som ved i den egna pannan.

 

Grillning

När det är eldningsförbud kan du få grilla på fasta grillplatser ovanför mark. Grillen ska stå på ben för att minska risken att elden sprider sig. Placera grillen så att den inte står nära någon byggnad eller annat material där en eld kan sprida sig.

Räddningstjänsten uppmanar alltid att undvika engångsgrillar eftersom de är låga och blir väldigt varma.

I Perstorp finns särskilda grillplatser som tillåter grillning även när det är eldningsförbud.

 

Brandriskprognos

Räddningscheferna i nordvästra Skåne har infört ett generellt eldningsförbud vid brandriskvärde 4 (stor brandrisk), 5 (mycket stor brandrisk) eller E (extremt stor brandrisk). Du kan följa den aktuella brandriskprognosen på Räddningstjänstens webbplats. Brandrisken kan vara stor även om det precis har regnat – marken under det översta lagret kan fortfarande vara mycket torrt. Om du gör upp eld när det är eldningsförbud kan du få böter. Även om det är eldningsförbud kan du använda din grill med grillkol i trädgården. Det går också bra att använda grillplatserna som finns på flera håll i kommunerna. När du eldar i naturen måste du se till att elden inte kan spridas.

Under tidsperioden 1 april – 31 oktober uppdateras brandriskprognosen dagligen. Under övrig tid sker uppdatering endast vid extrema väderförhållanden med ihållande torka.

Du kan även följa brandriskprognosen med mobilappen Brandrisk Ute. Vid avvikande värden är det brandriskprognosen på denna sida som gäller för nordvästra Skåne.


Råd till privatpersoner:

  • Håll koll på brandrisken och om det råder eldningsförbud. Ta hjälp av appen Brandrisk Ute.
  • Är brandrisken hög? Välj andra alternativ till att elda eller grilla.
  • Välj en säker plats om du tänkt elda – en fast grillplats eller ett underlag av grus eller sand.
  • Elda inte om det blåser mycket.
  • Se till att det finns vatten att släcka med – och se till att släcka ordentligt efter dig.
  • Larma 112 om du upptäcker en brand. Vid frågor om rök eller bränder använd 113 13.

Böter till den som inte följer eldningsförbud

Den som bryter mot ett eldningsförbud kan dömas till böter och även straffas om personen orsakar en brand, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

Eldningsförbud beslutas av kommunen eller länsstyrelsen och det är även de som avgör vad förbudet ska innefatta. Information om det lokala beslutet finns på deras webbplatser.

På krisinformation.se finns en karta över hela Sverige med aktuella eldningsförbud. Det går också att ta reda på om det råder eldningsförbud där du befinner dig via appen Brandrisk Ute. I appen fås också koll på den aktuella brandrisken och vad man bör tänka på.

Länkar


Definition

E – Extremt stor brandrisk I samband med långvarig torka och högsommarvärme är det ofta extremt stor brandrisk. Det kan vara extremt torrt eller att brandförhållandena är exceptionellt svåra. Bränder blir ofta häftiga och får en snabb utveckling. Toppbränder kan förekomma. Här ska du vara mycket försiktig vid eldning. Inom de tio kommunerna i nordvästra Skåne innebär ”E” eldningsförbud.

5 – Mycket stor brandrisk En brand kan utvecklas mycket snabbt och häftigt. Toppbränder kan förekomma. Här ska du vara mycket försiktig vid eldning. Inom de tio kommunerna i nordvästra Skåne innebär ”5” eldningsförbud.

4 – Stor brandrisk Här sprids en brand normalt av sig själv. Risken för att branden sprider sig är påtaglig. Inom de tio kommunerna i nordvästra Skåne innebär ”4” eldningsförbud.

3 – Normal brandrisk Vegetationen brinner, men inte med särskilt stor spridningshastighet.

2 – Liten brandrisk I vissa typer av skog kan det vara svårt för en brand att sprida sig.

1 – Mycket liten brandrisk

Senast uppdaterad: