Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Är det eldningsförbud?

Fyll i beskrivning av bilden

Eldningsförbud 1 april-30 september

Du får inte elda någonting inom detaljplanerat område mellan 1 april och 30 september, eftersom det då råder eldningsförbud. Övrig tid får du får elda mindre mängder trädgårdsavfall även inom detaljplanelagt område. Valborgsmässoafton är undantaget från det generella eldningsförbudet. Den 30 april är det tillåtet att elda torrt trädgårdsavfall.
Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras eller lämnas till kommunens återvinningscentraler. Du får elda mindre mängder trädgårdsavfall som ris, kvistar och grenar under förutsättning att det inte stör dina grannar och omgivning eller påverkar miljön negativt. Grövre vedartat trädgårdsavfall kan även användas som ved i den egna pannan.

Brandriskprognos

Räddningscheferna i nordvästra Skåne har infört ett generellt eldningsförbud vid brandriskvärde 4 (stor brandrisk), 5 (mycket stor brandrisk) eller E (extremt stor brandrisk). Du kan följa den aktuella brandriskprognosen här på Räddningstjänstens webbplats. Brandrisken kan vara stor även om det precis har regnat – marken under det översta lagret kan fortfarande vara mycket torrt. Om du gör upp eld när det är eldningsförbud kan du få böter. Även om det är eldningsförbud kan du använda din grill med grillkol i trädgården. Det går också bra att använda grillplatserna som finns på flera håll i kommunerna. När du eldar i naturen måste du se till att elden inte kan spridas.

Under tidsperioden 1 april – 31 oktober uppdateras brandriskprognosen dagligen. Under övrig tid sker uppdatering endast vid extrema väderförhållanden med ihållande torka. Du kan se den aktuella brandriskprognosen för Perstorp genom att följa den här länken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du kan även följa brandriskprognosen med mobilappen BRANDRISK Ute. Vid avvikande värden är det brandriskprognosen på denna sida som gäller för nordvästra Skåne.

 


Definition

E – Extremt stor brandrisk I samband med långvarig torka och högsommarvärme är det ofta extremt stor brandrisk. Det kan vara extremt torrt eller att brandförhållandena är exceptionellt svåra. Bränder blir ofta häftiga och får en snabb utveckling. Toppbränder kan förekomma. Här ska du vara mycket försiktig vid eldning. Inom de tio kommunerna i nordvästra Skåne innebär ”E” eldningsförbud. 5 – Mycket stor brandrisk En brand kan utvecklas mycket snabbt och häftigt. Toppbränder kan förekomma. Här ska du vara mycket försiktig vid eldning. Inom de tio kommunerna i nordvästra Skåne innebär ”5” eldningsförbud. 4 – Stor brandrisk Här sprids en brand normalt av sig själv. Risken för att branden sprider sig är påtaglig. Inom de tio kommunerna i nordvästra Skåne innebär ”4” eldningsförbud. 3 – Normal brandrisk Vegetationen brinner, men inte med särskilt stor spridningshastighet. 2 – Liten brandrisk I vissa typer av skog kan det vara svårt för en brand att sprida sig. 1 – Mycket liten brandrisk

Senast uppdaterad:

Till toppen