Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Vilka personuppgifter sparas och hur länge?

 

Fyll i beskrivning av bilden

Perstorps kommun sparar endast de uppgifter som är nödvändiga för att kunna utföra en rättslig förpliktelse eller myndighetsåtagande eller annat lagligt skäl enligt dataskyddsförordningens artikel 6.

Ett grundläggande krav i dataskyddsförordningen är att dina personuppgifter inte ska lagras längre än nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen.

Det är varje nämnd som bestämmer lagringstiden vilket är beslutat och reglerat hos varje nämnds dokumenthanteringsplan.

Dokumenthanteringsplanen är ett styrdokument som anger hur länge och på vilken plats olika typer av handlingar ska sparas. Dokumenthanteringsplanerna är framtagna enligt de lagkrav som finns på arkivering av allmänna handlingar.

Vill du veta mer om dokumenthanteringsplanerna kontaktar du den nämnd som berörs.


Senast uppdaterad: