Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Hur hamnar mina personuppgifter hos Perstorps kommun och vem tar del av dem?

Fyll i beskrivning av bilden

Vanligtvis hämtar Perstorps kommun uppgifter direkt från dig som medborgare men i vissa fall kan vi ta emot, komplettera och behandla personuppgifter från andra källor, exempelvis myndigheter som Skatteverkets register, eller andra privata och offentliga register.

Det är endast de medarbetare i Perstorps kommun som behöver tillgång till personuppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter som har behörighet att ta del av dina personuppgifter.
Dina personuppgifter kan även komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde, oftast en underleverantör, som är ett stöd i vår kommunikation med dig. Exempel på personuppgiftsbiträde är ett IT-system för journalföring inom vård och omsorg eller en lärportal för dialog mellan pedagog och förälder i skolan. Detta personuppgiftsbiträde kommer endast att behandla personuppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter har samlats in för.

Senast uppdaterad: