Vårt systematiska kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete


Kvalitetsarbete är att ständigt göra verksamheten bättre och använda resurserna på bästa sätt. Perstorps kommuns kvalitetshjul visar hur det kontinuerliga kvalitetsarbetet går till. Förvaltningen arbetar utifrån Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2011:9 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Verktyg som förvaltningen använder sig av i det systematiska kvalitetsarbetet är:

  • Avvikelser, synpunkter och klagomål
  • Internkontroll
  • Egenkontroll
  • Processbeskrivning

Förvaltning och respektive verksamhet planerar kvalitetsarbetet under hösten. Genomförandet av plan och förbättringar pågår under hela kalenderåret och följs upp kontunuerligt i förvaltningens verksamhet.

Senast uppdaterad: