Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse

Det är Socialförvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) som har till uppgift att kvalitetssäkra patientsäkerheten samt att det vi utför är av god kvalité enligt hälso-och sjukvårdslagen. Patientsäkerhetsberättelsen görs varje år. Nedan kan du som kommuninvånare ta del av dokumenten.

Patientsäkerhetsberättelse

Senast uppdaterad: