Öppna jämförelser

Årligen sammanställer Sveriges kommuner och Regioner (SKR) resultat från olika delar av grundskolans verksamheter och förutsättningar. Här igenom skapas förutsättningar för jämförelser för Sveriges 290 kommuner.

I Öppna jämförelser grundskola Länk till annan webbplats. kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå. Skolans resultat beskrivs bland annat utifrån slutbetyg, ämnesprov och omvärldskunskap och resurserna utifrån uppgifter om kostnader och personal.

Ta gärna del av tidigare års rapporter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Resultat för förskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Resultat för grundskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: