PersonuppgiftsIncident

Fyll i beskrivning av bilden

Personuppgiftsincident kan vara då en lapp med ett namn, personnummer, bild, film eller en kombination av dessa kommit bort eller förlagts. Det kan även vara om ett lösenord till ett system kommit i fel händer.

 

En incident ska alltid anmälas!
Om du uppmärksammat eller misstänker att en incident kan ha skett ska du omedelbart kontakta kommunen för vidare hantering. Sker en incident internt i kommunen rapporteras detta i förstahand till kommunens dataskyddsombud. I de fall incidenten är av allvarligare karaktär ska även Integritetsmyndigheten(tidigare dataskyddsmyndigheten) kontaktas. Perstorps kommun är skyldiga att följa upp inträffade incienter och åtgärda felaktigheter för att skydda personuppgiftslämnarnas integritet.


Senast uppdaterad: