Till Perstorps startsida
Översätt / Translate

PERSTORP.SE

Behandling av personuppgifter

Fyll i beskrivning av bilden

Vad menas med behandling av personuppgifter?
Personuppgiftsbehandling innebär att vi på något vis hanterar enskila eller flera personuppgifter i kombination. Det sker vid insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring av personuppgifter.

Hur behandlar Perstorps kommun dina personuppgifter?
Perstorps kommun hanterar en mängd olika personuppgifter för olika ändamål. Vi behöver bland annat ditt personnummer och din fastighetsbeteckning för att ha möjlighet att leverera vatten. Och gör du en anmälan/ansökan behövs också personuppgifter.
Syftet med att behandla dina personuppgifter är för att kunna utföra våra skyldigheter gentemot dig som medborgare eller kund, exempelvis genom att erbjuda skolgång eller bevilja försörjningsstöd, parkeringstillstånd och bygglov.

Hur hamnar dina personuppgifter hos Perstorps kommun?
Vanligtvis hämtar Perstorps kommun uppgifter direkt från dig som medborgare men i vissa fall kan vi ta emot, komplettera och behandla personuppgifter från andra källor, exempelvis myndigheter som Skatteverkets register, eller andra privata och offentliga register.

Vem tar del av dina personuppgifter?
Det är endast de medarbetare i Perstorps kommun som behöver tillgång till personuppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter som har behörighet att ta del av dina personuppgifter.
Dina personuppgifter kan även komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde, oftast en underleverantör, som är ett stöd i vår kommunikation med dig. Exempel på personuppgiftsbiträde är ett IT-system för journalföring inom vård och omsorg eller en lärportal för dialog mellan pedagog och förälder i skolan. Detta personuppgiftsbiträde kommer endast att behandla personuppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter har samlats in för.

Vad menas med laglig grund för att behandla personuppgifter?
Det finns olika lagliga grunder för att behandla personuppgifter:

Du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter
Det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla ett avtal där du är part, eller för att vi ska kunna vidta åtgärder på begäran av dig innan vi ingår ett sådant avtal. Vi är skyldiga enligt lag att behandla dina personuppgifter (rättslig förpliktelse)
Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller annan fysisk person
Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning
Det kan också finnas annan laglig grund, vilket endast är aktuellt när känsliga personuppgifter ska behandlas.
Du har alltid rätt att få information om vilken laglig grund som är den som ligger till grund för behandlingen av just dina personuppgifter. Om du har frågor kring laglig grund, kontakta personuppgiftsansvariges förvaltning.

Vilka personuppgifter sparas och hur länge?
Perstorps kommun sparar endast de uppgifter som är nödvändiga för att kunna utföra en rättslig förpliktelse eller myndighetsåtagande eller annat lagligt skäl enligt dataskyddsförordningens artikel 6. Ett grundläggande krav i dataskyddsförordningen är att dina personuppgifter inte ska lagras längre än nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen.

Det är varje nämnd som bestämmer lagringstiden vilket är beslutat och reglerat hos varje nämnds dokumenthanteringsplan.

Dokumenthanteringsplanen är ett styrdokument som anger hur länge och på vilken plats olika typer av handlingar ska sparas. Dokumenthanteringsplanerna är framtagna enligt de lagkrav som finns på arkivering av allmänna handlingar.

________________________________________________________________________

Kontakta oss
Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina personuppgifter, hör gärna av dig till Perstorps kommun:

Postadress: Perstorp Kommun, 284 85 Perstorp
Besöksadress: Torget 1, 284 31 Perstorp
Telefon: 0435-390 00
E-post: kommunhuset(at)perstorp.se


Dataskyddsombud
JP Infonet
Dso.perstorp(a)jpinfonet.se
Kornhamnstorg 6
Box 2237
10316 Stockholm


Senast uppdaterad: 06 mars 2021

Dela detta innehåll

PERSTORP.SE

PERSTORP.SE

PERSTORPS KOMMUN

Besöksadress

Torget 1

284 31 Perstorp


Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-0910

Kontakta kommunen

Perstorps Kommun

284 85 Perstorp

 

Telefon: 0435-390 00

Skicka e-post

 

Öppettider reception/växel

Måndag-torsdag, 08.00-16.30

Fredag, 08.00-15.00

Lunchstängt 12.00-13.00


FÖLJ oss här