Till startsidan
Självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Synpunkter & felanmälan

Synpunkter & Felanmälan

Lyssna

Lyssna

Kontakta oss

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Tjäderstigen

Tjäderstigen är ett område som lyfts. Miljoner har satsat på förnyelse.

Med hjälp av bidrag från Boverket, på hälften av summan, har kommunen satsat totalt 6,5 miljoner kronor på bland annat ny belysning, upprustning av gång- och cykeltunnel, förbättring av miljön vid idrottshallen och ny lekplats.

För att få en bild av vilka förbättringar som efterfrågades/behövdes för att öka trivsel och trygghet har bland andra elever, boende, bostadsföretag och föreningar fått tycka till. Under våren 2019 och en bit in på hösten samma år genomfördes ett antal medborgardialoger. Dels fördes dialog med förbipasserande vid ICA och vid idrottshallen på Tjäderstigen. Dessutomgenomfördes tre så kallade områdesvandringar genomförts. Under vandringarna har de olika gruppernas synpunkter kring miljön tagits till vara. Bland annat ansågs en del miljöer vara i behov av ny belysning och underhåll/utformning.

Följande har gjorts:

  • Gång- och cykeltunneln under Oderljungavägen har målats i cerise och orange, ny belysning har monterats och väggarna har utsmyckas med mosiaktavlor gjorda av hundra elever på Centralskolan som skapat utifrån sina drömmar.
  • Ny belysning har satts upp längs med gång- och cykelvägen, kyrkogårdsmuren och parken norr om Tjäderstigen. Vid kvarteret Stjärnan har även en parkering asfalterats och belysning monterats. Dessutom ansluter cykelväg till området.
  • Idrottshallen har fått fasadbelysning och miljön framför har utformas som ett torg med bland annat bänkar, cykelställ ny belysning, farthinder och gång- och cykelväg. Dessutom färggranna cirklar som målats på asfalten
  • I parken norr om Tjäderstigen nära Norra Lyckanskolan har en helt ny tillgänglighetsanpassad lekplats skapats. med sittmöjligheter, grillplats och spännande belysning. Lekplatsen som ligger nära att av kommunens områden för bostadsutveckling har blivit en populär samlingsplats.

Förutom nämnda åtgärder/förbättringar har det kommunala bostadsbolaget Perstorps Bostäder köpt fastigheten Jägaren 1 (72 lägenheter och butikslokaler) mittemot idrottshallen vilket också skapar möjligheter i området.


Läs mer om projektet via länkarna:


Följ med Kommunstyrelsens ordförande och Stadsarkitekt/ Plan- och byggchef runt på en vandring och se och hör när de pratar om de många åtgärder som gjorts:

PERSTORP.SE

PERSTORP.SE

PERSTORPS KOMMUN

Besöksadress

Hantverkaregatan 9D

284 31 Perstorp

Hitta hit


Organisationsnummer:

212000-0910

Kontakta kommunen

Perstorps Kommun

284 85 Perstorp


Telefon: 0435-390 00

Skicka e-post


Öppettider Kundtjänst

Måndag-torsdag: 10:00-12:00, 13:30-15:30

Fredagar: 10:00-12:00, 13:30-15:00


FÖLJ oss här

Facebook
Twitter
Instagram